EurClinChem

eurclinchem

Europejski Rejestr Specjalistów w Medycynie Laboratoryjnej [ http://ec-4.org ] prowadzony pod kierunkiem Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratryjnej (EFLM) ma na celu ujednolicenie i wzajemne uznanie standardów kształcenia przed- i podyplomowego w tej dziedzinie. Tytuł Europejskiego Specjalisty w Medycynie Laboratoryjnej (EuSpLM) jest międzynarodowym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych i ma ułatwić podejmowanie pracy w tej specjalności w krajach Unii Europejskiej. Wpis do Rejestru i nadanie tytułu Europejskiego specjalisty w Medycynie Laboratoryjnej na okres 5 lat następuje po zaakceptowaniu aplikacji przez Narodowy Komitet i Komisję Rejestracyjną EC-4. Po 5 latach należy dokonać odnowienia tytułu. Polscy diagności laboratoryjni i lekarze posiadający tytuł specjalisty w laboratoryjnej diagnostyce medycznej mogą występować o wpis do Rejestru i nadanie tytułu EuSpLM.

W celu złożenia aplikacji należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: EC-4 i postępować zgodnie z zawartą na niej instrukcją. Korespondencję w sprawie wpisu do Rejestru i nadania tytułu EuSpLM proszę kierować do przedstawiciela PTDL w Komisji Rejestracyjnej EC-4:

Dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki UJCM
ul. Kopernika 15a
31-501 Kraków
e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Copyright © 2004-2023 PTDL