Zarząd » Białystok

Bialystok_herb

Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytetu Medycznego

ul. Waszyngtona 15a

15-269 Białystok


Przewodniczący
dr hab. Małgorzata Rusak
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr hab. Ewa Gruszewska
Skarbnik
dr n. med. Katarzyna Janicka
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Ines Kostecka-Rośleń
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Joanna Pawlus
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2023 PTDL