Zarząd » Białystok

Bialystok_herb

Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytetu Medycznego

ul. Waszyngtona 15a

15-269 Białystok


Przewodniczący
dr hab. Małgorzata Rusak
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Małgorzata Siemieniako
Skarbnik
mgr Katarzyna Janicka
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr hab. Joanna Osada
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2021 PTDL