Aktualności » Białystok

 • Małgorzata Rusak 06/11/2017 08:30

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  wraz z firmą EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 15.11.2017 (środa) o godz. 13.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.


  PROGRAM

  • Celiakia - etiologia, epidemiologia, diagnostyka- dr Marek Łaszyn, Doradca Medyczny EUROIMMUN Polska.
  • Monitorowanie diety bezglutenowej - immunogenne peptydy glutenowe (GIP)- dr Marek Łaszyn, Doradca Medyczny EUROIMMUN Polska.
  • Prezentacja pt.: "Alkoholowa choroba wątroby (ALD)"-  mgr Kamila Jagieła; kierownik specjalizacji
   prof. dr hab. Lech Chrostek.
  • Ciekawostki z zakresu parazytologii- dr n. med. Jolanta Czyżewska.
  • Sprawy bieżące oddziału.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
             dr n. med. Małgorzata Rusak

 • Małgorzata Rusak 23/10/2017 14:21

  Serdecznie zapraszamy na warsztaty:

  - "Cytodiagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów z jam ciała"- 9.11.2017; 13.00-16.00- do 8 osób

  - "Badanie mikroskopowe osadu moczu"- 14.11.2017; 13.00-15.00-do 8 osób

  - "Powtórka przed egzaminem: krew i szpik"- grudzień 2017.

  Na wszystkie warsztaty liczba miejsc jest ograniczona.

   

  PrzewodniczącaBiałostockiego Oddziału PTDL
          Dr n. med. Małgorzata Rusak

 • Małgorzata Rusak 09/10/2017 10:00

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej razem z firmą Sysmex Polska Sp. z o.o. serdecznie zapraszają członków naszego Towarzystwa na konferencję naukowo- szkoleniową 18  października 2017 roku (środa)
  o godzinie 13.00 w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   Program:

  - Wykład pt. "Diagnostyka różnicowa w rutynowej hematologii" - dr n. med. Ewa Czernik,  Dyrektor Działu Naukowego i Rozwiązań Laboratoryjnych firmy Sysmex  Polska Sp. z o.o

  - Prezentacja mgr Doroty Zieniuk pt.: Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy typu I u kobiet ciężarnych"  - kierownik specjalizacji dr hab. Bogdan Cylwik.

  - Sprawy bieżące.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
             dr n. med Małgorzata Rusak

 • Małgorzata Rusak 09/05/2017 16:35

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się

  w dniu 17.05.2017 r. (środa) o godz. 11:00 (I termin) i 11:15 (II termin)

  w Sali Wykładowej Collegium Pathologicum,

  ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

   UDZIAŁ W ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM JEST
  OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO CZŁONKA PTDL

  Szczegóły otrzymali Państwo w e-mail.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
         Dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 07/04/2017 11:51

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej razem
  z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o.  serdecznie zapraszają członków naszego Towarzystwa na konferencję naukowo- szkoleniową
  21 
  kwietnia 2017 roku w Bobrowej Dolinie .

   

  PROGRAM     

  godz. 11.00- wyjazd z Białegostoku (proszę o punktualne przybycie), ul. Waszyngtona 15A do Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowym, Bobrowa 25 (Bobrowa Dolina, 12 km od Białegostoku), trasa 65, kierunek Bobrowniki     

  godz. 13.00- obiad

  godz. 14.00 – powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji:

  - „Monitorowanie leczenia doustnymi, bezpośrednim i inhibitorami trombiny i aktywnego czynnika X (DOAC)"- dr n. med. Beata Baran, Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

  - "Nowości firmy Siemens Healthineers  w zakresie koagulologii"Adrian Poloczek -
  Siemens Healthcare Sp. z o.o., Kierownik ds. Produktu - Hematologia i Hemostaza.

  - "Rozwiązania firmy Siemens Healthineers w obszarze POCT" Maciej Matus -
  Siemens Healthcare Sp. z o.o.- Kierownik ds. Produktu - POC (RKZ, badania moczu, Cardio)

  - wykład do specjalizacji "Ocena cytologiczna płynu mózgowo – rdzeniowego”-
  Alicja Pacuk, kierownikiem specjalizacji jest dr n. med. Grażyna Ewa Będkowska.

  godz. 18.00- kolacja z biesiadą

  godz. 24.00- powrót do Białegostoku.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
           Dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 29/03/2017 19:40

  SZANOWNI PAŃSTWO

  Serdecznie zapraszamy na najbliższe posiedzenia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  21 kwietnia (piątek) 2017:

  posiedzenie wyjazdowe razem z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o.- szczegóły w najbliższym tygodniu: 

  - wyjazd z Białegostoku o 11.00, powrót około 24.00
  - opłata 20 zł na konto naszego Oddziału: 46 1020 1332 0000 1102 1044 0495
  - zapisy do 15.04.2017 u:
  skarbnik oddziału: Alicja Koziejko, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "Laboratorium na Bema, ul. Bema 2 lok. 334B; e-mail: laboratoriumnabema@gmail.com, tel. 85 742 92 10

  sekretarz oddziału: Małgorzata Rusak, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, ul Waszyngtona 15a; e-mail: mrusak@umb.edu.pl, tel. 85 7468724

  17 maj (środa) 2017:

  WYBORY ZARZĄDU BIAŁOSTOCKIEGO ODDZIAŁU PTDL

  godzina 11.00, sala Colegium Patologicum przy ulicy Waszyngtona 13

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
            dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 06/03/2017 10:22

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i firma
   Bio-Ksel Sp. z o.o.  
  zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 15.03.2017 roku (środa) o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   

  Program:

  1. Sprawy bieżące oddziału.
  2. Wykład pt. „Cholesterol: nasz wróg czy przyjaciel” – prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
  3. Oferta firmy Bio-Ksel Sp. z o.o.

  Po posiedzeniu zapraszamy na kawę.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
          dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 27/02/2017 09:43

  Przypominamy o SKŁADKACH!!!

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

  PTDL Oddział Białostocki

  PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku:

  Numer konta   46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki
  rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

  Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację o zaległościach w opłacaniu składek,
  proszę o kontakt pod adresem e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl .

      Dr n.med. Małgorzata Rusak
  Sekretarz Oddziału Białostockiego PTDL

 • Małgorzata Rusak 11/01/2017 13:22

  Białostocki oddział PTDL wraz z firmami Horiba ABX Sp. z o.o.,
  Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o.,
  DiaHem Diagnostic Products Sp. z o. o. 
  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
  w wyjazdowym posiedzeniu naukowo-szkoleniowym,
  które odbędzie się w dniach 09-10.02.2017 roku (czwartek-piątek)
  w Supraślu w restauracji "Pięć Dębów" (ul. Rymarka 7, Supraśl).

   

  PROGRAM

  09.02.2017 (czwartek)

  - godz.12.00 - wyjazd sprzed DSK (ul. Waszyngtona 15A)

   - godz.12.30 - zakwaterowanie w ośrodku „Pięć Dębów”

   - godz.13.00 – lunch 

   godz. 14.15-17.30- Sesje wykładowe:

  - powitanie zaproszonych gości i uczestników oraz otwarcie konferencji- dr n. med. Małgorzata Czygier, Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTDL

  - sesja firmy HORIBA ABX Sp. z o.o.
  „Diagnostyka niedokrwistości- parametry retikulocytarne”- Danuta Haertle, Product Manager ds. Hematologii

  - sesja firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.:
  „Galaktyna-3- nowy marker zwłóknienia”- dr n. med. Ewa Gruszewska, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

  - sesja firmy DiaHem AG Sp. z o.o.:
  „Immunologia transfuzjologiczna wg DiaHem”- firma DiaHem AG Sp. z o.o.

  - godz. 18.30- kolacja w karczmie

  - godz. 23.00- powrót do Białegostoku

  10.02.2017 (piątek)

  - godz. 9.00- śniadanie

  godz. 10.00- Sesje wykładowe:

  „Nowości w diagnostyce immunochemicznej- oferta firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.”- Lidia Stankiewicz, District Sales Specialist Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
  „Nowości w diagnostyce hematologicznej- oferta firmy HORIBA ABX Sp. z o.o.”- Danuta Haertle, Product Manager ds. Hematologii.

  - godz. 12.00 - powrót do Białegostoku

       Dr n. med. Małgorzata Czygier
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 09/01/2017 10:42

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  wraz z firmą Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 18.01.2017 (środa) o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

  PROGRAM

  - Sprawy bieżące oddziału.
  - Wykład pt.: „Laboratoryjne aspekty zaburzeń hemostazy z uwzględnieniem nabytej hemofilii”- prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  - Prezentacja mgr Anny Szermińskiej pt.: „Działanie i przydatność diagnostyczna witaminy D”. Kierownik specjalizacji dr n. med. Ines Kostecka- Rośleń.

        Dr n. med. Małgorzata Czygier
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2017 PTDL