Aktualności » Białystok

 • Małgorzata Rusak 19/12/2013 14:48

  Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie wszystkim spokój i radość.
  Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością, szczęściem i niech spełnią się wszystkie marzenia.
  Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

  życzy Zarząd Oddziału Białostockiego PTDL

 • Małgorzata Rusak 29/11/2013 18:13

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i firma PZ CORMAY S.A.
  zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 13.12.2013 roku (piątek) o godz. 11.00
  w Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4, Białystok.

   

   Program:

  1. Wykład pt. „Praktyczne aspekty kontroli laboratoryjnej” – mgr Mirosław Firlej 'StandLab'
  2. Prezentacja firmy PZ Cormay SA:

  - mgr Marzena Gałczyńska „Biolis 50i - stawiając na rozwój stawiamy na jakość”

  - mgr Marek Witkowski „Chorus Trio - nowa jakość w immunologii”.

   Po posiedzeniu zapraszamy wszystkich na świąteczny obiad.

   

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
                 dr n. med. Małgorzata Czygier

   

   

    

 • Iwona Ponurkiewicz 13/11/2013 00:00

  Moje dane są aktualne.Iwona Ponurkiewicz

 • Iwona Ponurkiewicz 13/11/2013 00:00

  Moje dane są aktualne.Iwona Ponurkiewicz

 • Małgorzata Rusak 07/11/2013 10:05

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Thermo Fisher Scientific
  zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 20.11.2013 roku (środa) o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   

  Program:

  • Sprawy bieżące Oddziału.
  • Wykład pt. „Ile nas kosztuje antybiotykooporność i czy można temu zaradzić”,
   dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, ul. Lindleya 4, Warszawa
  • Prezentacja firmy:
   Thermo Fisher Scientific - Radosław Wawrzyniak
   Nobipharm - dr Robert Rozalski
   Argenta - Krzysztof Sobczyk
  • Prezentacja mgr Karoliny Zaremby pt. „Badania laboratoryjne w ostrym zapaleniu trzustki.” Kierownik specjalizacji dr hab. Wojciech Jelski.

  Po posiedzeniu zapraszamy wszystkich na kawę.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

  dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 26/09/2013 12:17

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
  serdecznie zapraszają członków naszego Towarzystwa na konferencję naukowo-szkoleniową 4 października w Supraślu.

  Spotykamy się w Puszczy Knyszyńskiej dlatego ubierzmy się ciepło i wygodnie, stroje koktajlowe i wieczorowe zostawmy w szafach.

  Program:

  --- wyjazd sprzed USK o godzinie 9.45 (parking przed USK na ulicy Waszyngtona 15A)

  --- przyjazd do Supraśla ( ul. Klasztorna 1) około 10.45-11.00 – niespodzianka 

  --- przejazd do restauracji „Pięć Dębów”, otoczonej Krajobrazowym parkiem Puszczy Knyszyńskiej, gdzie powita nas dr n. med. Małgorzata Czygier, przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL, spotkamy się z dr Elżbietą Puacz, prezes KIDL i prof. dr hab. n. med. Maciejem Szmitkowskim, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz wysłuchamy wykładów:

  - „Markery biochemiczne – przydatność  w ocenie ryzyka choroby wieńcowej  
  i monitorowania leczenia”, prof. dr hab. n. med. Wiesław Piechota, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

  - „Metaloproteinazy i ich inhibitory dziś i jutro” prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  - „Testy do diagnostyki zakażeń w ofercie firmy Roche” Aneta Niciejewska, Product Manager Infectious diseases, IMM, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

  - „Automatyzacja w laboratorium pre- i post analityka” Mariusz Derlatka, Product Manager Clinical Chemistry, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

  --- powrót do Białegostoku ok godziny 24.00

   

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL                        
            Dr n. med. Małgorzata Czygier               

 • Małgorzata Rusak 10/09/2013 04:17

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
  serdecznie zapraszają członków naszego Towarzystwa na konferencję
  naukowo-szkoleniową do Supraśla.

   

  Konferencja odbędzie się w dniu 04.10.2013 roku (piątek) w Supraślu w restauracji „Pięć Dębów”- niespodzianki zapewnione.

  Koszt udziału wynosi 50 zł od uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona. Rezerwację i opłatę należy uregulować do 27.09.2013 u sekretarza lub skarbnika oddziału:

  - sekretarz oddziału: Małgorzata Rusak, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB,
  ul Waszyngtona 15a; e-mail: mrusak@umb.edu.pl, tel. 85 7468724

  - skarbnik oddziału: Alicja Koziejko, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej medyczne Laboratorium Diagnostyczne : Laboratorium na Bema", ul. Bena 2 lik. 334B: e-mail: laboratoriummabema@gmail.com, tel. 85 742 92 10.

  Szczegóły wyjazdu będą podane pod koniec września.

          

           Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr n. med. Małgorzata Czygier

   

   

     

 • Małgorzata Rusak 05/07/2013 04:23

  Dnia 5 września 2013 roku (czwartek) w godz. 10.00- 16.00 w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A, odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

       Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.
      W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki
      Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl
      O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
      Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.
      Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:www.diagkompas.pl oraz zostały przesłane w załącznikach na indywidualne skrzynki pocztowe.
      Zarząd Podlaskiego Oddziału serdecznie zaprasza do uczestnictwa.

  Przewodnicząca Białostockiego oddziału PTDL
              dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 06/05/2013 06:33

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 17.05.2013 r. (piątek) o godz. 11:00 (I termin) i 11:15 (II termin)
  w Sali Wykładowej (Aula Duża)
  Euroregionalnego Centrum Farmacji,
  ul. Mickiewicza 2D, 15-222 Białystok
   

  Udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym jest obowiązkiem  każdego członka PTDL

  Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej:

      • Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą Oddziału,

      • Wybór Przewodniczącego Zebrania,

      • Powołanie Protokolanta,

      • Powołanie Komisji : Mandatowej, Wniosków i Uchwał, Wyborczej, Skrutacyjnej,

      • Zatwierdzenie porządku obrad,

      • Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,

      • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału,

      • Sprawozdanie Skarbnika Oddziału,

      • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

      • Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego.

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Wybory :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego,

      - delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL.

      • Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL,

      • Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

   

   

             Przewodnicząca

  Białostockiego Oddziału PTDL

  dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Joanna Matowicka-Karna 08/06/2010 05:59

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się
  w dniu 16.06.2010 r. (środa)
  o godz. 12:00 (I termin) i 12:15 (II termin)
  w Sali Wykładowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. J. Waszyngtona 17

  Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Białostockiego PTDL :
  • Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą Oddziału,
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania,
  • Powołanie Protokolanta,
  • Powołanie Komisji : Mandatowej, Wniosków i Uchwał, Wyborczej, Skrutacyjnej,
  • Zatwierdzenie porządku obrad,
  • Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału,
  • Sprawozdanie Skarbnika Oddziału,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL,
  • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na :
  - przewodniczącego Oddziału PTDL,
  - członków Zarządu Oddziału,
  - członków Komisji Rewizyjnej,
  - członków Sądu Koleżeńskiego,
  • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów,
  • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,
  • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,
  • Wybory :
  - przewodniczącego Oddziału PTDL,
  - członków Zarządu Oddziału,
  - członków Komisji Rewizyjnej,
  - członków Sądu Koleżeńskiego,
  - delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL,
  • Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL,
  • Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

  Udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym jest obowiązkiem każdego członka PTDL

  Po zakończeniu głosowania odbędzie się również Narada Pracowników Laboratoriów Diagnostycznych Województwa Podlaskiego prowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego - prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego


  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

Copyright © 2004-2022 PTDL