Aktualności » Białystok

 • Joanna Matowicka-Karna 26/05/2010 14:35

  Białostocki Oddział
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 2.06.2010 r. (środa) o godz. 12:00
  w Sali Wykładowej Collegium Novum ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM
  1.Wykład :”Interpretacja wyników HbA1c –według DCCT oraz metodyka oznaczeń HbA1c na analizatorach firmy Roche Diagnostics” – dr Alicja Jasińska
  2.Sprawy bieżące

  Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

  W dniu 16.06.2010 r. (środa) o godz. 12:00 (I termin) i 12:15 (II termin) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Białostockiego Oddziału PTDL w Sali Wykładowej UDSK ul. J. Waszyngtona 17. Wszyscy członkowie PTDL Oddziału Białostockiego mają obowiązek w nim uczestniczyć. Prawo wyborcze posiadają osoby, które nie zalegają ze składkami członkowskimi.

  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 07/04/2010 05:42

  Białostocki Oddział
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 28.04.2010 r. (środa) o godz. 12:00
  w Sali Wykładowej Collegium Novum ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM
  1. Wykład :”Oznaczanie HbA1c – aspekty analityczne i diagnostyczne” – dr hab. n. med. Bogdan Solnica (60 min.)
  2. Prezentacja automatycznego analizatora do oznaczania HbA1c metodą HPLC japońskiej firmy ARKRAY
  3. Prezentacja automatycznego analizatora do oznaczania moczu japońskiej firmy ARKRAY – przedstawiciel firmy Color Trading wchodzącej w skład ARKRAY Group – Renata Doraczyńska
  4. Wystąpienie dr Elżbiety Puacz – Wiceprezesa KRDL
  5. Prezentacja p.t.: Markery nowotworowe – Anna Majewska – kierownik specjalizacji – dr S. Ławicki

  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 01/03/2010 05:15

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 11.03.2010 r. w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku.

  Tematem konferecji jest : "Rola badania płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce chorób układu nerwowego - historia, teraźniejszość i przyszłość"

  Program Konferencji :

  9:00-9:20 Rejestracja Uczestników
  9:20-9:30 Otwarcie Konferencji - prof. W. Drozdowski, prof. M. Szmitkowski
  9:30-10:00 Punkcja lędźwiowa i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego - rys historyczny - prof. W. Drozdowski, Klinika Neurologii UMB

  10:00-10:30 Cytodiagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego - dr hab. M.Mantur, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

  10:30-11:15 Płyn mózgowo-rdzeniowy - współczesna diagnostyka - Priv-Doz. dr med. P. Lewczuk, Universitatsklinikum Erlangen, Niemcy

  11:15-11:45 Przerwa na kawę

  11:45-12:30 Neurochemiczna diagnostyka chorób otępiennych - Priv-Doz. dr med. P. Lewczuk, Universitatsklinikum Erlangen, Niemcy

  12:30-13:00 Molekularne patomchanizmy choroby Alzheimera - prof. A. Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej AM w Gdańsku

  13:00-13:20 Metaloproteinazy w stwardnieniu rozsianym - prof. B. Mroczko, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB

  13:20-14:05 Znaczenie badania płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce najczęstszych chorób infekcyjnych ośrodkowego układu nerwowego - dr hab. J. Zajkowska - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB

  14:05-14:20 Stężenie gelsoliny - białka buforu aktynowego w płynie mózgowo-rdzeniowym w wybranuch chorobach układu nerwowego - dr Alina Kułakowska, Klinika Neurologii UMB

  14:20-14:30 Podsumowanie Konferencji - prof. W. Drozdowski, prof. M. Szmitkowski
  14:30 Lunch

  Konferencja jest organizowana przez Klinikę Neurologii oraz Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 12/02/2010 07:03

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 17 lutego 2010 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Wykładowej
  Collegium Novum ul. J.Waszyngtona 15A

  Program
  1. 12:00-12:30 - Diagnostyka kolagenoz - mgr Magdalena Ratajczak EUROIMMUN POLSKA
  2. 12:30-13:00 - Zapalenie naczyń : przeciwciała przeciwko granulocytom (ANCA) - mgr Marta Janik EUROIMMUN POLSKA
  3. 13:00-13:15 - Dyskusja
  4. 13:15-13:30 - Przerwa na kawę
  5. 13:30-13:50 - Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów - przeciwciała Anty-CCP oraz Anty-Sa - mgr Magdalena Ratajczak EUROIMMUN POLSKA
  6. 13:50-14:10 - Diagnostyka autoagresyjnych chorób wątroby -mgr Marta Janik EUROIMMUN POLSKA
  7. 14:10-14:30 - Zespół antyfosfolipidowy - mgr Magdalena Ratajczak EUROIMMUN POLSKA

  8. Podsumowanie konferencji i sprawy bieżące

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 13/01/2010 05:22

  Białostocki Oddział
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 20 stycznia 2010 r. (środa) o godz. 12:00
  w Sali Wykładowej Collegium Novum ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM

  1. Wykład :”Nicienie – pasożyty narządów wewnętrznych i skóry” – prof. dr hab. Jolanta Wysocka - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  2. Sprawy różne – m.in. płatność składek członkowskich  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 08/12/2009 06:10

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 roku (środa)
  o godz. 11:15 w Sali Wykładowej Collegium Novum
  ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM

  1. Wykład : "Pasożyty występujące w ośrodkowym układzie nerwowym"
  - dr hab. Joanna Matowicka-Karna - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 05/11/2009 03:23

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 18 listopada 2009 r. (środa)
  o godz. 12:00 w Sali Wykładowej (VIp.)
  Collegium Novum ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM

  1. Wykład : "Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce prenatalnej" - dr n. med. Sławomir Ławicki - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  2. Prezentacja oferty firmy KSELMED

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n.med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 16/10/2009 03:59

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 21 października 2009 r. (środa)
  o godz. 11:00 w sali konferencyjnej
  Hotelu Cristal w Białymstoku ul. Lipowa 3/5

  PROGRAM
  1. Wykład : "Diagnozowanie choroby Chagasa" dr Dariusz Rutkowski
  2. Prezentacja oferty firmy Wiener-lab - mgr Małgorzata Dordzik-Kosakowska

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 02/06/2009 09:53

  Białostocki Oddział
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 24 czerwca 2009 r. (środa) o godz. 11:00
  w Ośrodku „Ptasia Osada” w Ploskach k/Białegostoku

  PROGRAM

  1000 – Wyjazd autokaru z Białegostoku ( przed SPSK),
  1100 – 1115 – Powitanie gości i rozpoczęcie Konferencji,
  1115 - 1245 - Wykład: „ Czy w autoimmunologicznych chorobach tarczycy testy immunochemiczne TBII (TSH binding inhibitory immunoglobulin) są konkurencją czy uzupełnieniem do stosowanych testów TPO i ATG ?” - dr Zbigniew Bartoszewicz – Laboratorium Naukowe Kliniki Endokrynologii WUM,
  1245 – 1300 - Przerwa kawowa,
  1300 – 1330 – Prezentacja oferty firmy Siemens Healthcare Diagnostics – PM Izabella Rorbach,
  1330 – 1430 - Wykład: „Leczenie łagodnych chorób tarczycy za pomocą radiojodu” – dr Adam Parfieńczyk – Zakład Medycyny Nuklearnej UM w Białymstoku,
  1430 – 1530 – Obiad,
  1530 – 1615 – Wystąpienie Prezesa KRDL dr Henryka Owczarka,
  1630 -1900 – Zwiedzanie okolicy, spacer w Dolinie Narwi,
  1900 – Wyjazd autokaru do Białegostoku.


  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna


  Opłata za udział w posiedzeniu wyjazdowym wynosi 10,0 PLN.
  Informacje dotyczące posiedzenia wyjazdowego można uzyskać
  u pani dr Małgorzaty Rusak - tel. 0857468724

 • Joanna Matowicka-Karna 03/04/2009 08:15

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa
  Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2009 r. (środa)
  o godz. 12:00 w Sali Wykładowej Nr 1 (VI piętro)
  Collegium Novum (blok M) ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM

  1. Wykład : "Diagnostyka i leczenie zakażeń Helicobacter pylori - aktualne wytyczne" - lek. med. Maciej Kralisz -
  III Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

  2. "Wspólczesna diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy" - mgr Ewa Podsiad

  3. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

Copyright © 2004-2022 PTDL