Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 20/01/2020 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  20 lutego 2020 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.30

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Przydatność badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób płuc"

  Dr hab n.med.Grzegorz Przybylski, profesor UMK,Katedra Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

   2.Wykład "Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofil/limfocyt, płytka/limfocyt, CRP/KKI) w chorobach obturacyjnych płuc i w raku płuca"

  Dr n.med.Marta Pilaczyńska-Cemel, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy,

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

   

  KOMUNIKATY

  CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

  W trakcie powyższego spotkania wydawane będą certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych za 2019 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w posiedzeniach jest opłacenie składki za 2019 r.

  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2020 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  ZMIANA DANYCH CZŁONKÓW PTDL

  1.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki e-mail:magdalampka@interia.pl

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTDL

  2.Osoby,które chcą zostać członkami naszego Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobrać ze strony www.ptdl.pl),uiszczenie składki członkowskiej i kontakt z Sekretarzem Oddziału dr n.med.M.Lampką.

   

  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY ODBĘDZIE SIĘ W

  W DNIACH 28-29 MAJA 2020 r W TURZNIE K/TORUNIA

  INFORMACJE O KONFERENCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE W KOLEJNYCH KOMUNIKATACH.


 • Sławomira Balcerak 22/12/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Roche Polska

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  15 stycznia 2020 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Nowe terapie w hemofilii A"

  Dr n.med.Andrzej Kołtan,Klinika Pediatrii,Hematologii i Onkologii,Szpital Uniwersytecki nr 1,Bydgoszcz

  2.Wykład "Aspekty laboratoryjne terapii emicizumabem"

  Dr n.med.Edyta Odnoczko,Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

  4.Lunch

 • Sławomira Balcerak 15/12/2019 12:31

  Zbliża się Boże Narodzenie - święto pokoju i radości.
  Niech życzliwość, szacunek, miłość  okazywane  przy wigilijnym stole towarzyszą  Państwu każdego dnia.
  Niech zrealizują się wszystkie życzenia składane przy łamaniu się opłatkiem.
  Niech w te święta nie zabraknie uśmiechu i dobrego słowa.
  Życzymy pełnego ciepła spojrzenia na innych ludzi i otaczający świat, odpoczynku od codziennego zabiegania i wszelkiego dobra.
  Niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu w całym Nowym 2020 Roku.
  Niech nie braknie w nim nadziei, optymizmu, zdrowia i sił do realizacji wszystkich zamierzeń.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 21/11/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą PZ Cormay S.A

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  12 grudnia 2019 r

  w Restauracji "Telimena" w Bydgoszczy,ul.Fordońska 15.

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania

  1.Powitanie uczestników spotkania - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Dynamika zmian oceny metody w raporcie precyzji czyli jak przewidzieć wyniki sprawdzianów zewnętrznych"  - Mirosław Firlej,Standlab

  3.Prezentacja firmowa - Renata Frankowska,PZ Cormay S.A

  4.Podsumowanie działalności Oddziału w 2019 r,plany na 2020 r i sprawy bieżące Oddziału-  Przewodnicząca Oddziału

  5.Świąteczny poczęstunek przy stole

 • Sławomira Balcerak 12/10/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  30 października (środa) 2019 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.14.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Trudności diagnostyczne zaburzeń hemostazy - przypadki kliniczne"

  lek.med.Ewa Stefańska-Windyga,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

  2.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 16/09/2019 00:00

  Informujemy,że pula miejsc w dn.11 i 12.10.2019 (sobota) została wyczerpana.

   

  Do wszystkich osób już zakwalifikowanych na warsztaty zostały wysłane maile potwierdzające uczestnictwo.Osoby,które wysłały zgłoszenie oraz potwierdzenie wpłaty a nie otrzymały zwrotnego maila potwierdzającego uczestnictwa proszone są o kontakt z mgr M.Gruszką (52 32 62 214 lub 215)

  Parking w Arkada Business Park jest płatny (10 zł/dzień).Można skorzystać z bezpłatnego parkingu w pobliskim Tesco (Arkada Business Park ma tam strefę parkowania)

 • Sławomira Balcerak 03/09/2019 00:00

   

  Członkowie PTDL zainteresowani uczestnictwem w warsztatach z diagnostyki moczu, które odbędą się w dniach 11 i 12 października 2019 prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: k.lab@wsd.org.pl   wraz z dołączonym dowodem wpłaty.

  Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem aktualnych danych adresowych i innych informacji potrzebnych do wystawienia zaświadczenia przez jednostkę szkolącą. Przy dokonywaniu przelewu przez inną osobę niż uczestnik szkolenia (np. przez kogoś z rodziny) należy podać imię i nazwisko uczestnika. Umożliwi to nam weryfikację zgłoszeń z wpłatami.

  Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  1. Uczestnikami warsztatów będą tylko te osoby, do których wysłano informację o uczestnictwie drogą mailową.

  2.Osoby,które nie nie spełniły jednego z 2 warunków rejestracji (zgłoszenie i wpłata wraz z przysłaniem jej potwierdzenia) nie otrzymają maila z potwierdzeniem uczestnictwa  i zostaną wpisane  na listę rezerwową .Osoby te proszone będą o jak najszybsze uzupełnienie zgłoszenia lub wplaty.

  3.Miejsca na liście rezerwowej nie gwarantują uczestnictwa.

  4.Osoby,które nie dopełnią warunków rejestracji mogą być skreślone z listy rezerwowej w przypadku, gdy liczba  pełnych zgłoszeń dopełni zakładaną liczbę uczestników.

  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 50 osób każdego dnia warsztatów). 

  W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

  Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z mgr M.Gruszką.

  Rejestrację prowadzi mgr M.Gruszka,tel.kontaktowy 52 32 62 214 lub 215.

  Wpłaty należy dokonać na konto:

  Oddział  PTDL w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu "Warsztaty z diagnostyki moczu - 2019" oraz imię i nazwisko uczestnika.

  Rejestracja uczestników - do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli miejsc.

  W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy stosowną informację

   

  Temat warsztatów:

  „SKUTECZNA  STRATEGIA  WE WSPÓŁCZESNEJ DIAGNOSTYCE MOCZU

  Prowadzący warsztaty: prof.dr hab.Maria Mantur (WSM Białystok)

  Ramowy program godzinowy

  9.30-10.15 Procedury przedanalityczne i analityczne obowiązujące podczas badania ogólnego

                      moczu.

  10.15-11.00 Analiza elementów upostaciowanych i nieupostaciowanych  metodą suchych testów

                        paskowych – interpretacja wyników niejednoznacznych.

   

  11.00-11.30 Przerwa kawowa

  11.30-12.15 Procedura badania elementów upostaciowanych moczu wirowanego.

  12.15 -13.00 Analiza elementów upostaciowanych moczu metodami automatycznymi – wady i

                         zalety.

  13-13.45 Lunch

  13.45-14.30 Trudności diagnostyczne - jak formułować wynik ?

  14.30-15.15 Wewnętrzna i zewnętrzna  kontrola jakości (IQC)  (EQA)

  15.15-15.45 Przerwa kawowa

  15.45-16.30 Różnicowanie  składników upostaciowanych (komórek i wałeczków) osadu moczu na

                       podstawie zdjęć mikroskopowych.

   

  16.30 - 17.15 Różnicowanie  składników nieupostaciowanych (mineralnych) osadu moczu na

                         podstawie zdjęć mikroskopowych.

   

  17.15 -17.45 Test końcowy


    Pobierz formularz zgłoszeniowy  

 • Sławomira Balcerak 17/08/2019 00:00

  Informujemy, że w dniach 11-12 października 2019 r (piątek i sobota) odbędą się dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów z zakresu diagnostyki moczu

  Czas trwania warsztatów:

   w godzinach od 9.00-  ok 18.00 z przerwami kawowymi oraz przerwą na lunch (13.00-14.00)

  Organizatorzy posiedzeń:

   Oddział Bydgoski PTDL oraz firma MPW Instruments

  Miejsce warsztatów:

  Arkada Business Park

  Ul.Fordońska 2

  Bydgoszcz

  Sala Konferencyjna IX Piętro PANORAMA

  Temat warsztatów:

  "Skuteczna strategia we współczesnej diagnostyce moczu"

   

  Prowadzący warsztaty:

  prof.dr ha.Maria Mantur (Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku)

  Ten sam temat zostanie zrealizowany   w 2 kolejnych dniach dla 2 grup uczestników.

  Liczba miejsc ograniczona.

  W pierwszej kolejności rejestrowani będą członkowie PTDL.

  W każdym z posiedzeń może uczestniczyć maksymalnie 50 osób

  Za udział w warsztatach przyznanych będzie 8 punktów edukacyjnych tzw."twardych" (jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach)

  Warunki i koszty uczestnictwa wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieścimy w kolejnym komunikacie na początku września.

  Szczegółowy program warsztatów zostanie zamieszczony z chwilą otrzymania od prof.dr hab.M.Mantur

   

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 16/05/2019 00:00

  Informujemy,że z powodu wyczerpania puli miejsc rejestracja uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową Oddziału Bydgoskiego PTDL w Turznie w dniach 13-14 czerwca 2019 r została zakończona.

  Lista zgłoszeń została zweryfikowana (wpłata,członkostwo PTDL) i do wszystkich osób wysłane zostały maile z informacją o zakwalifikowaniu na konferencję lub odmowie z powodu braku miejsc.

  W przypadku braku otrzymania maila prosimy o kontakt z mgr M.Gruszką:e-mail:k.lab@wsd.org.pl lub telefonicznie (od 21.05.2019 r) nr 52 32 62 214.

  W związku z zakończeniem rejestracji prosimy o nieprzysyłanie formularzy zgłoszeniowych.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie naszą konferencją.

  Informacje praktyczne  dotyczące rejestracji w dniu rozpoczęcia konferencji oraz pobytu w Hotelu Romantycznym w Turznie podamy w kolejnym komunikacie .

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 10/05/2019 00:00

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, które odbędą się w dniu 27 maja 2019 roku w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. 

  W ramach obchodów (plan dostępny w załączniku) odbędzie się posiedzenie naukowo -szkoleniowe, za które diagnostom zostaną przyznane 2 punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

  Prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową lub telefoniczną do dnia 20-05-2019

  Liczba zgłoszeń jest ograniczona do dwóch osób z Państwa jednostki.  

  Do zobaczenia!

  Komitet organizacyjny

  Katarzyna Muszyńska-Radska

  Tomasz Skalski

  Monika Borowicz

  Maria Gardas

  Maria Błaszkiewicz

  Dagmara Jabłonowska-Fudzińska


   

  dziendiagnosty.biziel@gmail.com 

  Tel: 52 36-55-451

  534-056-945 (Tomasz Skalski)

  Zobacz zaproszenie i program

Copyright © 2004-2020 PTDL