Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 09/11/2023 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firmy: Sysmex i bio-Merieux

  serdecznie zapraszają na świąteczne posiedzenie naukowo- szkoleniowe,

  które odbędzie się w

   Restauracji "Telimena", ul.Jagiellońska 15 w Bydgoszczy

  w dniu 05.12.2023

  Początek spotkania - godz.12.00

   

  Harmonogram posiedzenia

  1.Powitanie uczestników posiedzenia .

  dr hab.n.med.Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK - Przewodnicząca PTDL O/ Bydgoszcz

  2.Wykład " Coś więcej niż RF i ACPA"

   dr  hab.n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka,prof.SUM,Wydział Farmaceutyczny SUM w Sosnowcu  - Prezes ZG PTDL

  3.Wykład „Ostra białaczka promielocytowa. Diagnostyka i różnicowanie z omówieniem wybranego przypadku”.

  Dr Ewa Czernik, Sysmex Polska

   4.Podsumowanie działalności Oddziału w 2023 r. Sprawy bieżące Oddziału.

  5.Świąteczny poczęstunek przy stole.

   

  Członków Oddziału, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniu prosimy o potwierdzenie swojego udziału przez przysłanie maila na adres: slabalcerak@wp.pl  do dnia 28.11.2023 r.

  Informacja o ilości osób deklarujących udział w spotkaniu umożliwi  organizację spotkania  oraz zamówienie świątecznego poczęstunku.

 • Sławomira Balcerak 12/09/2023 00:00

  KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY

  "DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2023"

  4 – 5 października 2023

  Hotel Rubbens & Monet

   Łysomice k/Torunia 

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

  Środa 4.10.2023r

  9.00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI-PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU

  SESJA I

  Diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.1

  prowadzący: dr n.med. Kinga Lis 

  9.15 – 10.00 "Adipokiny - nowe narzędzie w diagnostyce i leczeniu schorzeń cywilizacyjnych"

   dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof. UMK, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, CM UMK w Bydgoszczy

  10.00 -10.45 "Działanie antyoksydacyjne estrogenów"

   dr n med. Marta Pawłowska, dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. UMK, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, CM UMK w Bydgoszczy

  10.45- 11.30 "Biochemiczne i fizjologiczne aspekty witaminy D w kontekście zdrowia człowieka"

   mgr Jarosław Nuszkiewicz, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, CM UMK w Bydgoszczy

  11.30-12.00 przerwa kawowa

   

  SESJA II

  Diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.2

  prowadzący: dr Anna Szota

  12.00.-12.45. „Diagnostyka i leczenie guzów neuroendokrynnych”

  dr n. med. Jolanta Czuczejko, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  12.45.-13.30. "Nowoczesne metody stosowane w diagnostyce cukrzycy"

  mgr Agnieszka Suchan, mgr Agata Richter, firma Altium

  13.30. -14.15. „Wykorzystanie ferrytyny w medycynie spersonalizowanej” 

  dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK, Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej , CM UMK w Bydgoszczy


  14.15.-15.00.  obiad


  SESJA III

  Substancje psychoaktywne wyzwaniem dla medycyny laboratoryjnej,

  prowadzący:  dr n.med.Marta Pawłowska 

  15.00-15.45 "Zastosowanie badań laboratoryjnych w psychiatrii"

   dr n. med. Anna Szota, Katedra Psychiatrii CM UMK w Bydgoszczy 

  15.45- 16.30     "Oznaczanie substancji psychoaktywnych w moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym"

  mgr A. Meyer-Stachowska,specjalista z laboratoryjnej toksykologii medycznej, Pracownia Toksykologii, ZDL, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu,członek komisji ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL 


   16.30-17.30 wystawa stoisk firmowych

   17.30-19.00 Prezentacje firmowe (po 15 min)


     19.30 –  kolacja,

   

  Czwartek 5.10.2023r

   Diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.3.

  prowadzący: dr n. med. Roland Wesołowski 

  9.00 – 9.45 „Czy alergia ma płeć”

   dr n. med. Kinga Lis, Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, CM UMK w Bydgoszczy

  9.45 - 10.30 "Diagnostyka molekularna alergii"

   mgr Michał Podkalicki, Euroimmun

  10.30-11.00 Pytania i dyskusja podsumowująca sesje dotyczące diagnostyki chorób cywilizacyjnych

   

  SESJA V.  Medycyna laboratoryjna w służbie zdrowia kobiet

   prowadzący: dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK


  11.00 -11.45. "Badania molekularne w diagnostyce raka piersi"

  dr Anna Junkiert-Czarnecka, Katedra Genetyki Klinicznej, CM UMK w Bydgoszczy

  11.45- 12.30 "Naturalne produkty poprawiające stan skóry, włosów i paznokci, które wspomagają suplementację
  w przypadku zaburzeń hormonalnych u kobiet"
   mgr Dominika Dąbrowska -Wisłocka, opiekun naukowy dr Olga Zavyalova, 
  Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, CM UMK w Bydgoszczy

  12.30-13.00 Test sprawdzający umiejętności , podsumowanie i zakończenie konferencji

 • Sławomira Balcerak 27/08/2023 00:00

  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA  ODDZIAŁU  PTDL W BYDGOSZCZY

  "DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2023"

  4-5 PAŹDZIERNIKA 2023 r

  HOTEL RUBBENS &MONET

  ŁYSOMICE K/TORUNIA

   

  Szanowni Państwo,
   Serdecznie zapraszamy członków PTDL  do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez  Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Bydgoszczy. 

   Konferencja będzie poświęcona m.in.zagadnieniom z zakresu diagnostyki chorób cywilizacyjnych (nowotwory, cukrzyca), alergii, toksykologii, zdrowia kobiety 

   Za udział w konferencji będą przyznane punkty edukacyjne("twarde"). W trakcie trwania konferencji przewidziana jest wystawa sprzętu i materiałów na stoiskach firm diagnostycznych .

  Formularz zgłoszeniowy poniżej.Rejestracja na konferencję będzie uruchomiona od 4 września 2023 r

   

  Szczegółowy program konferencji  zamieścimy po 7.09.2023 r . 

  Informacja o konferencji , pełen program konferencji wraz z kartą zgłoszenia członkowie

  Oddziału otrzymają również drogą mailową.


     Do zobaczenia w Łysomicach!


   Zarządu Oddziału PTDL w Bydgoszczy

   

   

   

   

   

   

  KARTA  ZGŁOSZENIA

  KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W  BYDGOSZCZY

  "DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2023"

  4 – 5 października 2023

  Hotel Rubbens & Monet

   Łysomice k/Torunia

   

  1. Dane uczestnika:

   Nazwisko i imię: .................................................................................................................................................*

   Adres zamieszkania.............................................................................................................................................*

   Telefon kontaktowy .....................................*

  E-mail..........................................................................................*

   Numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZDL)............................................................*

   Oddział PTDL......................................................................................................................................................*

  * dane wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  w celach związanych z rejestracją, udziałem i organizacją konferencji( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych ,możliwości  ich poprawiania, żadania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Oddział  Bydgoski PTDL z siedzibą w Bydgoszczy,ul.M.C-Skłodowskiej 9

   

  Zaznacz X w okienku po prawej stronie

  2.Zakwaterowanie -        pokój 2 osobowy      

  Proponowany współlokator.........................................................................................................................................

  3.Koszt konferencji 

    Opłata konferencyjna     150 zł

   

     Nocleg                                 150 zł

   

  Zaznacz X w okienku po prawej stronie

  Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach znajdujących się w programie konferencji, materiały konferencyjne, opłatę związaną z uzyskaniem punktów edukacyjnych, wyżywienie , kolację )

  4. Faktura (zaznacz X w okienku po prawej stronie) 

   a) TAK

   

   b) NIE         

   

   Dane do faktury :

  NAZWA I ADRES NABYWCY FAKTURY:..................................................................................................................................................................................................

  ….............................................................................................................................................................................................................................

  NIP: ...........................................................

  Uwaga: Fakturę otrzymają jedynie ci uczestnicy, którzy zaznaczą pkt.4 karty zgłoszenia oraz podadzą dane do faktury wraz z NIP - przed konferencją.

  Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty przesłać  drogą elektroniczną na adres: k.lab@wsd.org.pl

  Termin dokonania opłat : do 3 dni po rejestracji. Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami konferencji. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona. 

  Wpłaty dokonać na konto: Oddział Bydgoski PTDL ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz, Bank Pekao BP w Bydgoszczy, nr  konta 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994, w tytule wpłaty wpisać Na cele statutowe -   Konferencja Oddziału PTDL w Bydgoszczy – Łysomice 2023” oraz  podać imię i nazwisko uczestnika konferencji (jeśli przelew jest z innego konta niż konto uczestnika) 

  Przyjmuję do wiadomości,  że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji

                                                                                           ......................................................................................

                                                                                              data i podpis Uczestnika

 • Sławomira Balcerak 21/08/2023 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams

  14 września 2023 r

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład:" Ocena czułości testów kasetowych do wykrywania amfetaminy w moczu" 

   dr Marcin Gackowski, Katedra Toksykologii i Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy 

  2.Sprawy bieżące Oddziału

  dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, profesor UMK, Przewodnicząca Oddziału

   

   

  Link do spotkania zostanie przesłany na e-mail członków Oddziału PTDL w Bydgoszczyw tygodniu poprzedzającym spotkanie.

   Warunkiem uzyskania certyfikatu z posiedzenia to właściwy opis zalogowanej osoby (imię, nazwisko).Pozwoli to na identyfikację osób, które rzeczywiście będą uczestniczyć  w posiedzeniu.

   

   

 • Sławomira Balcerak 10/05/2023 00:00

  Zachęcamy członków naszego Oddziału do udziału w konferencji zorganizowanej przez ZG PTDL.

  Poniżej informacja o konferencji otrzymana od ZG:

  Zarząd Główny PTDL zaprasza do wzięcia udziału w asynchronicznej e-konferencji naukowo-szkoleniowej:

  Trendy w diagnostyce - wybrane aspekty medycyny laboratoryjnej, która uświetni obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

  Udział w konferencji jest bezpłatny
  i będzie możliwy w terminie: 27 maja-10 czerwca.  

  Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: 


  https://dziendiagnosty.pl/  

  Diagnosta laboratoryjny, który nie zalega z opłaceniem składek członkowskich,
  po pozytywnym rozwiązaniu testu, otrzyma zaświadczenie z udziału w kursach, potwierdzające uzyskanie 12 punktów edukacyjnych, tzw. twardych.
   

 • Sławomira Balcerak 20/04/2023 00:00

  Zarząd  Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Randox Laboratories zapraszają do wzięcia udziału w  posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w formie warsztatów pt.

  "Kontrola jakości okiem specjalistów"

  Posiedzenie odbędzie się 11.05.2023 r (czwartek) w Sali Konferencyjnej w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 Maja 6

  Program:

  10.00 - 11.30  "Kontrola jakości w praktyce - wybrane zagadnienia"

    mgr Iwona Radko, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

  11.45 - 12.30  "Kontrola zewnątrzlaboratoryjna i wewnątrzlaboratoryjna jako kompleksowy pakiet ułatwiający monitorowanie błędów w laboratorium"

  mgr Izabela Dąbek, Randox

  12.30 - 13.15  "Rozmowa o zagadnieniach praktycznych"

  mgr Iwona Radko, mgr Izabela Dąbek

  13.15  - 13.45  Test

  13.45 Poczęstunek


  Warunki uczestnictwa:

  Osoby chcące wziąć udział w warsztatach obowiązuje zgłoszenie  uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres: ptdl.bydgoszcz@wp.pl do dnia: 7 maja 2023r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  W przypadku chęci napisania testu zaliczeniowego i otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobycie 4 punktów edukacyjnych "twardych"  należy wnieść opłatę w wysokości 15 PLN na konto: Oddział PTDL w Bydgoszczy nr 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994.

  W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko uczestnika, opłata za warsztaty "Kontrola jakości", a potwierdzenie dokonania przelewu przesłać wraz ze zgłoszeniem na warsztaty.

 • Sławomira Balcerak 25/01/2023 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma EMMA MDT Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  16 lutego 2023 r

  w Sali Konferencyjnej (I piętro) Arkada Galeria Wnętrz ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy

  Początek spotkania godz.13.30

   

  Program spotkania:

  1.Wykład:" Zrozumieć molekuły - wstęp do diagnostyki molekularnej alergii"

   Dr n.med.Kinga Lis, Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna,  Klinika Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy 

  2.Sprawy bieżące Oddziału

   dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, profesor UMK,    Przewodnicząca Oddziału 

   

   

  Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2023 oraz zaległych składek.

  Wysokość składki członkowskiej w 2023 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail: beata-barabasz@wp.pl    

   

   

 • Sławomira Balcerak 24/12/2022 00:00

  "Niech spo­kój z Wami bę­dzie i szczę­śli­wość bę­dzie,  
  Niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki, któ­re sta­wia­cie,
  Niech roz­pra­sza mro­ki.
  Niech w Na­ro­dze­nia świę­tą chwi­lą bożą
  Nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą
  I z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta
  Do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta.
  Niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,
  A ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,
  No­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,
  A Bóg przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi."

  /Władysław Miączyński/


  Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem wyciszenia od codziennego zgiełku, czasem refleksji, spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi .Niech ciepło płynące ze Żłóbka ogrzeje serca.  Niech ten szczególny czas sprawi, że staniemy się dla siebie bardziej życzliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej kochający. 

  Niech nadchodzący 2023 rok będzie spokojniejszy i przyniesie nadzieję  na lepsze jutro.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 28/11/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firmy: bio-Merieux i Diahem

  serdecznie zapraszają na świąteczne posiedzenie naukowo- szkoleniowe,

  które odbędzie się w

   Restauracji "Telimena", ul.Jagiellońska 15 w Bydgoszczy

  w dniu 12.12.2022

  Początek spotkania - godz.13.00

   

  Harmonogram posiedzenia

  1.Powitanie uczestników posiedzenia .

  dr hab.n.med.Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK - Przewodnicząca PTDL O/ Bydgoszcz

  2.Wykład „Aktualne spojrzenie na profil lipidowy”

  dr  hab.n.farm.Grażyna Sygitowicz ,Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM

   3.Podsumowanie działalności Oddziału w 2022 r. Relacja z XX Zjazdu PTDL  Kielcach.  Sprawy bieżące Oddziału.

  4.Świąteczny poczęstunek przy stole.

   

  Członków Oddziału, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniu prosimy o potwierdzenie swojego udziału przez przysłanie maila na adres: ptdl.bydgoszcz@wp.pl  do dnia 8.12.2022 r.

  Informacja o ilości osób deklarujących udział w spotkaniu umożliwi  organizację spotkania  oraz zamówienie świątecznego poczęstunku. 

 • Sławomira Balcerak 02/11/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  23 listopada 2022 r

  w Sali Konferencyjnej (I piętro) Arkada Galeria Wnętrz ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład:" Praktyczne aspekty walidacji wyników z analizatora hematologicznego (morfologicznego)" 

   mgr Małgorzata Szukała, ZDL, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

  2.Sprawy bieżące Oddziału- dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, prof. UMK,    Przewodnicząca Oddziału

Copyright © 2004-2023 PTDL