Aktualności » Bydgoszcz » Dotyczy spotkania w dniu 22 lutego.

Ewa Głowacka 16/02/2012 11:42

                  Zawiadamiam osoby zainteresowane spotkaniem Bydgoskiego Oddziału PTDL dnia 22 lutego, że program zaplanowanego spotkania zostanie wzbogacony informacjami  o aktualnych działaniach Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, które przedstawi mgr Hanna Kardymowicz, przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W czasie spotkania będą również rozdane certyfikaty za rok 2011.

Ewa Głowacka

 

Skarbnik Bydgoskiego Oddziału, mgr Anna Gerth, przypomina o wysokości składek na rok 2012:

 

DOBRA WIADOMOŚĆ :)))

Wysokość składek nie zmienia się: 

  • dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60 zł
  • w przypadku małżeństw będących członkami PTDL wysokość składki wynosi dla jednego współmałżonka 60 zł, a dla drugiego 30 zł
  • w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10 zł (jeżeli członek PTDL chce nadal otrzymywać "Diagnostykę Laboratoryjną" to opłata wynosi 50 zł: cena czasopisma 40 zł + 10 zł składka)
  • w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL należy opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz

Numer konta PTDL- Oddział Bydgoszcz: 55102014750000850200848994

 Opłacenie składki członkowskiej za rok 2012 do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna

 

Copyright © 2004-2022 PTDL