Aktualności » Bydgoszcz » Walne zebranie Członków Bydgoskiego Oddziału PTDL

Ewa Głowacka 06/04/2013 13:49

 

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85 – 094 Bydgoszcz

tel. 52 / 585 – 44 – 90

NIP 526-21-77-392

 

                                                    Zawiadomienie

 

 

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL zawiadamia o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali B209 w Budynku Patomorfologii CM przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 w Bydgoszczy.

Walne zebranie członków Oddziału Bydgoskiego PTDL

I termin godz. 11.30

II termin godz. 11.45

Prawo udziału w wyborach mają członkowie PTDL z opłaconą składką za rok 2012 do dnia 15 kwietnia 2013 r.

                                                Program:

 

 • Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL w kadencji 2010-2013:
 •  Przewodnicząca – Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska,

  Skarbnik – mgr Anna Gerth.

 • Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 •  

 • Wybory do Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2013 – 2016 oraz ustalenie listy delegatów Oddziału Bydgoskiego PTDL na Walne Zgromadzenie PTDL w Warszawie.
 •  

 • Ogłoszenie wyników wyborów Walnego Zebrania członków Oddziału Bydgoskiego PTDL.
 •  

  W przerwie rozdanie certyfikatów uczestnictwa na zebraniach naukowo- szkoleniowych w 2012 r.

                                                Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

                                                 Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

  Copyright © 2004-2022 PTDL