Aktualności » Bydgoszcz » Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji 50-lecia powstania Oddziału 9-10 czerwca 2016

Sławomira Balcerak 03/03/2016 00:00

Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy z okazji 50 - lecia powstania , która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 r w Hotelu City w Bydgoszczy.

Konferencja poświęcona będzie m.in. zagadnieniom z zakresu hematologii, hemostazy, kardiologii i toksykologii.

Przewiduje się również sesję jubileuszową z udziałem zaproszonych gości, w której zaprezentujemy historię Oddziału, podzielimy się wspomnieniami. Sesja zakończy się gościnnym wykładem prof.dr.hab.A.Szutowicza

Do udziału w Konferencji zapraszamy również członków innych oddziałów PTDL.

Program konferencji, formularz zgłoszenia na konferencję zawierający informacje dotyczące rejestracji, kwoty i terminów wpłaty zamieszczamy poniżej .Formularz dostępny jest również na stronie www.jmjbiznes.pl w zakładce "Terminarz" w "Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Oddziału PTDL w Bydgoszczy"

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy 


  Konferencja naukowo-szkoleniowa

 z okazji 50-lecia powstania Oddziału Bydgoskiego PTDL

 9-10 czerwca 2016

 Hotel City

  Bydgoszcz

Ramowy program:

9 czerwca (czwartek)

 ok. 11.00      Powitanie zaproszonych gości i uczestników , otwarcie konferencji  (Przewodnicząca Oddziału  Bydgoskiego PTDL)

ok 11.15 -13.00  Sesja I  - Możliwości diagnostyczne w kardiologii  (ROCHE)

 1."Troponina T hs  i 1-godzinny algorytm diagnostyki zawału serca"

prof.dr hab. Marek Paradowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

2."NT-proBNP-nowe zastosowania znanego markera"

dr hab.n.med.Piotr Rozentryt,III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ok.13.15 -15.00 Sesja II - Diagnostyka zaburzeń hemostazy (Novo Nordisk)

 1."Nagłe,niekontrolowane krwawienia w praktyce szpitalnej"

   dr n.med.Andrzej Mital,Klinika Hematologii i Transplantologii,Gdański Uniwersytet Medyczny 

2."Wrodzone i nabyte skazy krwotoczne jako przyczyny niespodziewanych krwotoków - przypadki kliniczne"

dr n.med.Ewa Stefańska-Windyga,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

ok.15.00 - 17.00  Obiad oraz zwiedzanie stoisk firmowych

17.00- 19.00 Sesja jubileuszowa, a w niej m.in:

- prezentacja historii powstania Oddziału

- wykład:"Fenotypy i patomechanizmy w diagnostyce laboratoryjnej"

prof.dr hab.A.Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdański Uniwersytet Medyczny 

Ok.19.30  Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji i zaproszonych gości

10 czerwca (piątek)

ok.9.30 - 11.00  Sesja III - Diagnostyka hematologiczna

1."Rozmazy hematologiczne - ocena i interpretacja" (Horiba)

dr hab.n.med.Maria Kozłowska- Skrzypczak, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2."Badania cytometryczne w diagnostyce niedoborów  odporności u dzieci" (Sarstedt)

 dr n.med.Małgorzata Kubicka, Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy 

11-11.30 Przerwa kawowa

od 11.30  Sesja IV- firmowa

1.Wykład:"Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"

dr n.med.Renata Winnicka,Instytut Medycyny Pracy im.prof.J.Nofera w Łodzi

2.Prezentacja firmowa -Argenta

3.Wykład:"Nowoczesna diagnostyka celiakii"

dr n.farm.inż.Patryk Matuszek,Euroimmun Polska

4.Wykład: "Witamina D, cząsteczka dynamiczna i jej plejotropowe działanie" (Horiba)

mgr Łukasz Szternel, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

5.Prezentacja firmowa - Kselmed s.c

6.Prezentacja firmowa - Siemens

Ok.14.15  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Ok.14.45 Obiad

Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy z okazji 50 - lecia powstania , która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 r w Hotelu City w Bydgoszczy.

Konferencja poświęcona będzie m.in. zagadnieniom z zakresu hematologii, hemostazy, kardiologii i toksykologii.

Przewiduje się również sesję jubileuszową z udziałem zaproszonych gości, w której zaprezentujemy historię Oddziału, podzielimy się wspomnieniami. Sesja zakończy się gościnnym wykładem prof.dr.hab.A.Szutowicza

Do udziału w Konferencji zapraszamy również członków innych oddziałów PTDL.

Program konferencji, formularz zgłoszenia na konferencję zawierający informacje dotyczące rejestracji, kwoty i terminów wpłaty zamieszczamy poniżej

                                    Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy 

                               Konferencja naukowo-szkoleniowa

                            z okazji 50 lecia powstania Oddziału Bydgoskiego PTDL

                                          

                                                            9-10 czerwca 2016

 

                                                                   Hotel City 

                                                                   Bydgoszcz

Ramowy program:

9 czerwca (czwartek)

 ok. 10.00      Powitanie zaproszonych gości i uczestników , otwarcie konferencji  (Przewodnicząca Oddziału  Bydgoskiego PTDL)

10.15- 11.00  Wykład inauguracyjny:"Witamina D, cząsteczka dynamiczna i jej plejotropowe działanie" 

prof.dr hab.n.med.Grażyna Odrowąż-Sypniewska,Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

ok 11.15 -13.00 I sesja  - Możliwości diagnostyczne w kardiologii  (ROCHE)

 1."Troponina T hs  i 1-godzinny algorytm diagnostyki zawału serca"

prof.dr hab. Marek Paradowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

2."NT-proBNP-nowe zastosowania znanego markeru"

dr hab.n.med.Piotr Rozentryt,III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 

ok.13.15 -15.00 II sesja - Diagnostyka zaburzeń hemostazy (Novo Nordisk)

 Tematy wykładów zamieścimy z chwilą otrzymania ich od wykładowców 

ok.15.00 - 17.00  Obiad oraz zwiedzanie stoisk firmowych

17.00- 19.00 Sesja jubileuszowa a w niej:

- prezentacja historii powstania Oddziału

- wykład:"Fenotypy i patomechanizmy w diagnostyce laboratoryjnej"

prof.dr hab.A.Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdański Uniwersytet Medyczny 

Ok.19.30  Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji i zaproszonych gości

10 czerwca (piątek)

ok.9.30 - 11.00  Sesja III - Diagnostyka Hematologiczna

1."Rozmazy hematologiczne - ocena i interpretacja"

dr hab.n.med.Maria Kozłowska- Skrzypczak, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2."Badania cytometryczne w diagnostyce niedoborów  odporności u dzieci"

 dr n.med.Małgorzata Kubicka, Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy 

11-11.30 Przerwa kawowa

od 11.30  Sesja IV firmowa

1.Wykład:"Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"

dr n.med.Renata Winnicka,Instytut Medycyny Pracy im.prof.J.Nofera w Łodzi

2.Prezentacja firmowa -Argenta

3.Wykład:"Nowoczesna diagnostyka celakii"

dr n.farm.inż.Patryk Matuszek,Euroimmun Polska

4.Prezentacja firmowa - Kselmed s.c

5.Prezentacja firmowa -Siemens

Ok.13.30  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Ok.14.00 Obiad

         

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2022 PTDL