Aktualności » Bydgoszcz » Zebranie naukowo-szkoleniowe 16.03.2017

Sławomira Balcerak 26/02/2017 00:00

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma "MPW Med. Instruments" Spółdzielnia Pracy

serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

16 marca 2017 r w Sali Konferencyjnej

 Hotelu City przy ul.3 maja 6

( przy Rondzie Jagiellonów).

Początek spotkania godz.12.00

Program spotkania:

1.Wykład:"Laboratoryjna diagnostyka moczu na podstawie badania ogólnego"

   prof.dr hab.n.med.Maria Mantur

Plan wykładu:

- mocz jako materiał diagnostyczny

- zasady reakcji chemicznych na suchych testach paskowych dla parametrów biochemicznych moczu

- interferencja substancji egzo- i endogennych na odczyt parametrów fizykochemicznych

- standaryzacja badania osadu moczu metodą mikroskopową

- trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badań

2."Przygotowanie próbki do badania osadu moczu.Techniczne aspekty związane z wirowaniem próbki"

 mgr inż.  Ewa Salameh,MPW Med.Instruments

3.Informacje bieżące dotyczące działalności Oddziału - Przewodnicząca Oddziału

Copyright © 2004-2022 PTDL