Aktualności » Bydgoszcz » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 10 marca 2018

Sławomira Balcerak 11/02/2018 00:00

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Horiba serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

10 marca (sobota)2018 r w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : k.lab@wsd.org.pl podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz informację o wpłacie.

Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Bydgoskiego PTDL

ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

Rejestracji i wpłaty dokonać należy do 28.02.2018.Liczba miejsc ograniczona.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

1. Krew żylna,arterializowana czy obwodowa? (30 min)

2. Jak prawidłowo dokonać analizy praparatów mikroskopowych krwi i szpiku? (30 min)

3. Dojrzewanie i różnicowanie komórek hematogenezy (50 min)

4.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego -część 1-nowotwory mieloproliferacyjne (50 min)

5.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego-część 2-ostre białaczki szpikowe i dyskrazje nowotworowe (50 min)

6.Pancytopenia i małopłytkowość do diagnostyki (20 min)

7.Limfopoeza reaktywna i atypowa (1 godz)

8.Pytania i odpowiedzi,filmy hematologiczne,dyskusja z uczestnikami,rozdanie zaświadczeń (30 min)

9.Oferta hematologiczna firmy Horiba

Przewiduje się przeprowadzenie quizu z poruszanych tematów

Prowadzący warsztaty prosi o pytania,sugestie,problemy,które należy przesłać drogą mailową na adres szpikerman@wp.pl (proszę zaznaczyć,że dotyczy warsztatów hematologicznych w Bydgoszczy)

Odpowiedzi na powyższe pytania i problemy hematologiczne zostaną udzielone na zakończenie warsztatów.

Copyright © 2004-2019 PTDL