Aktualności » Bydgoszcz » Konferencja Oddziału Bydgoskiego 7-8 czerwca 2018 r - program i karta zgłoszenia

Sławomira Balcerak 06/04/2018 00:00

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  

07 - 08 czerwca 2018 r

Hotel Pałac Romantyczny

Turzno k/Torunia

 

07 czerwca 2018 (czwartek)

13.00 – 14.00 przyjazd uczestników, obiad i zakwaterowanie

14.00 – 14.15 wspólne zdjęcie

14.15 – 14.30 Otwarcie Konferencji

Wykład inauguracyjny

14.30 - 15.30 "Biomarkery białkowe płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce i 

                          patobiochemii choroby Alzheimera"

Wykład sponsorowany przez firme Roche

           prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz; Katedra Biochemii Klinicznej UM w Gdańsku

 

I SESJA: WYBRANE ASPEKTY  DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  W ENDOKRYNOLOGII

Sesja sponsorowana przez firmę Roche

15.30 - 16.10 "Przydatność oznaczeń hGH, IGF-1 i IGFBP-3 u dzieci z zaburzeniami

                         wzrastania"

        dr hab. n. med. Anna Kucharska, Klinika Pediatrii i Endokrynologii UM w Warszawie

 

16.10 – 17.00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

 

17.00 – 17.40 "Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej"

prof. dr hab. med. Michał Nowicki,

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi


17.40 – 18.20 "Niespodziewane" rezultaty laboratoryjnych badań tyreologicznych - czy

                       diagnosta  jest w stanie pomóc klinicyście” 

       dr n.med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w  Poznaniu


18. 20 - 18.40 Quiz 

18.40 – 19.10 Wykład firmowy : "Od ekstraktu do komponentu czyli nowoczesna diagnostyka

                       alergii testami EUROLINE DPA-Dx"

       dr Marek Łaszyn, Euroimmun Polska Sp. z.o.o.

 

20.00   Kolacja grillowa z muzyką08 czerwca 2018 (piątek)


II SESJA: CZY WSZYSTKO JUŻ WIEMY O BADANIU MOCZU?

9.00 – 10.00 "Diagnostyka laboratoryjna i znaczenie kliniczne erytrocyturii dysmorficznej.”

Wykład sponsorowany przez firme MPW Med.Instruments

          prof. dr hab. Maria Mantur 

10.00 – 10.30 "Czy warto uMOCZyć wynik?"

           mgr inż. Ewa Salameh , MPW Med.Instruments                

10.30  - 11.00 "Zastosowanie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej do badania ogólnego

                         moczu w odniesieniu do zaleceń ECLM”

           Magdalena Szmulik, Sysmex Polska Sp. z o.o.

 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

 

III  SESJA: PRAKTYCZNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ

11.30 – 12.30 "Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w świetle

                         obowiązujących przepisów i własnych doświadczeń"

Wykład sponsorowany przez firme Argenta

          dr n. med. Renata Winnicka, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej,

       Instytut Medycyny Pracy w Łodzi


12.30 – 13.10   "Diagnostyka laboratoryjna polekowych i poalkoholowych chorób wątroby"

                           Wykład sponsorowany przez firmę Roche

            prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Zespół Laboratoriów

           Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego

          Szpitala Weteranów w Łodzi

 

IV  SESJA: WYKORZYSTANIE TECHNIK  POMIAROWYCH W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ - MOŻLIWOŚCI  I OGRANICZENIA


13.10 – 13.40  "Biotyna - wpływ na wyniki oznaczeń diagnostycznych"

Barbara Łukasiuk,  Abbott

13.40 – 14.10  "Oznaczanie HbA1c- istotne różnice w różnych technikach pomiarowych”

dr n. farm. Beata Stefańczyk, Biameditek Sp. z o.o.


14.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.30 Obiad, wykwaterowanie i wyjazd

Copyright © 2004-2022 PTDL