Aktualności » Bydgoszcz » Komunikat - XXIX Zjazd PTHiT w Bydgoszczy-zaproszenie na kurs diagnostów

Sławomira Balcerak 03/03/2021 00:00

Przewodniczący Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dr hab.Artur Słomka przesłał do Zarządu” Oddziału PTDL w Bydgoszczy zaproszenie do udziału w kursie dla diagnostów laboratoryjnych pt” Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2021” realizowanego w ramach XXIX Zjazdu PTHiT, który odbędzie się w dniach 2-4 września 2021 r w Bydgoszczy stacjonarnie (a jeśli to okaże się niemożliwe to Zjazd przeprowadzony zostanie w formule on-line ).

Każdy członek naszego Oddziału otrzymał maila z zaproszeniem oraz ramowym programem Zjazdu. Uczestnictwo w kursie jest ściśle powiązane z uczestnictwem w Zjeździe. Tematyka związana z diagnostyką hematologiczną oraz  hemostazą  będzie przedstawiana na różnych sesjach Zjazdu. Uczestnicy kursu mogą brać udział we wszystkich sesjach Zjazdu zwłaszcza dotyczących diagnostyki.

Na zakończenie kursu uczestnicy, którzy przystąpią do testu mają możliwość uzyskania punktów „twardych”.

Pozostali uczestnicy nie biorący udziału w teście otrzymają punkty ”miękkie”. Zaliczenie testu odbędzie się 4.09.2021

Test będzie dotyczyć przede wszystkim zagadnień związanych z diagnostyką w hematologii i hemostazie

 

Rejestracja na kurs na stronie Zjazdu www.pthit2021.pl.

Podczas rejestracji trzeba zaznaczyć chęć udziału w kursie dla diagnostów.

Opłata rejestracyjna za kurs jest jednocześnie opłatą zjazdową ( nie ma opłaty odrębnej)

Informacje n/t kursu na stronie www.pthit2021.pl w zakładce Wydarzenia

Copyright © 2004-2021 PTDL