Aktualności » Bydgoszcz » Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 24.05.2022 r

Sławomira Balcerak 01/05/2022 00:00

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy zawiadamia

o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

które odbędzie się w dniu

24 maja 2022 r

w Sali Wykładowej nr 4 w Budynku Biblioteki Collegium Medicum,

ul.M.Skłodowskiej-Curie 9 w :

 

I terminie o godz.16.00 - przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do

                                          głosowania

 

W przypadku braku quorum w:

 

II terminie o godz.16.15 - bez względu na ilość obecnych członków

 

Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r włącznie

 

W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości

 

Część wyborcza zebrania:

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Bydgoskiego PTDL

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Bydgoskiego PTDL

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania - głosowanie jawne

3.Wybór Protokolanta Walnego Zebrania - głosowanie jawne

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne 

6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału za kadencję 2017-2022 - Przewodnicząca Oddziału

7.Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 - Skarbnik Oddziału

8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

9.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej - głosowanie jawne

10.Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2022-2026 w głosowaniu tajnym

 11.Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału

12.Wybór w głosowaniu tajnym:

 - Członków Zarządu Oddziału  na kadencję 2022 - 2026 - 8 osób ( 6 członków i

2 zastępców ).

Skład Zarządu Oddziału uzupełnia zgodnie ze Statutem Przewodniczący Oddziału ,który pełnił tę funkcję przez 2 poprzednie kadencje.

- Komisji Rewizyjnej - 5 osób (3 członków i 2 zastępców)

- Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 -( 1 delegat na 20 członków Oddziału -14 delegatów)

13.Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną

14.Wolne wnioski i dyskusja

15.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

 

Część naukowo-szkoleniowa zebrania:

 

Wykład:"Toksoplazmoza-molekularne mechanizmy zakażenia i nowe opcje terapeutyczne"

 

 dr  hab.Karolina Szewczyk-Golec, prof.UMK,Zakład Biochemii Medycznej,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

 

Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału

 

Copyright © 2004-2022 PTDL