Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 10/04/2014 00:00

  Otrzymałam informację od firmy bio-Merieux,że dr n.biol D.Fedak nie będzie mogła wygłosić wykładu  na zebraniu naukowo-szkoleniowym w dn.24.04.2014.

  Wykład wygłosi dr n.przyr.Elżbieta Karczmarewicz,Pracownia Patofizjologii Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka",Warszawa.

  Temat wykładu

  "Nowe spojrzenie na witaminę D - standardy diagnostyczne,kliniczna interpretacja wyników"

  Pozostałe punkty programu zebrania pozostają bez zmian

 • Sławomira Balcerak 06/04/2014 00:00

   
   
   
                                                  Konferencja naukowo-szkoleniowa
   
                                          Oddział PTDL Białystok i  PTDL Bydgoszcz 
   
                                                                30 -31 maja 2014
   
                                            Wojskowy  Dom Wypoczynkowy”Warmia”
   
                                                          Maróz 2 ,11-015 Olsztynek
   
  Program ramowy:
   
   
  30 maja 2014 (piątek)
   
   ok.12.00                 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
   ok.13.00 - 14.00     Obiad
   ok. 14 .00               Powitanie zaproszonych gości i uczestników , otwarcie konferencji 
                                  (Przewodniczący Oddziału Białostockiego i Bydgoskiego PTDL)
   
   I sesja  - Diagnostyka hematologiczna (HORIBA)
   
  1.  "Jak postępować w przypadku uzyskania niespodziewanych wyników z analizatora hematologicznego" -
   prof.dr hab.n.med.Kazimierz Sułek (Wojskowy Instytut Medyczny,Warszawa)- 60 min
  2.Wykład"Rozmaz krwi obwodowej -analizator hematologiczny czy mikroskop?" -
   dr n.med. Małgorzata Rusak, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 45 min
  3."Ocena wydajności laboratorium diagnostyki medycznej- metody i narzędzia"- dr Zbigniew Łagodziński, Horiba Medical - 45 min
    
  ok.16.30 Przerwa kawowa
   
  ok.17.00 II sesja        
  "TORCH i HIV - zagadnienia związane z diagnostyką serologiczną zakażeń"  (ROCHE)
   
  1.Rozpoznawanie toksoplazmozy u ciężarnych,płodów i noworodków- prof.dr hab Dorota Nowakowska,Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii ,Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,III Katedra Ginekologii i Położnictwa,Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 45 min
  2.Diagnostyka i postępowanie w przypadkach zakażeń HCMV podczas ciąży- prof.dr hab.n.med Dorota Nowakowska, Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii ,Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ,III Katedra Ginekologii i Położnictwa,Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 45 min
  3.Aspekty diagnostyczne i kliniczne zakażeń wirusem różyczki i HSV - dr Aleksander Mazur, Szpital Uniwersytecki w Krakowie -30 min
  4.Aspekty diagnostyczne i kliniczne zakażeń HIV- dr Aleksander Mazur, Szpital Uniwersytecki w Krakowie -30 min
   
   
  ok.20. 00 Ognisko - grill  z muzyką
   
  31 maja 2014 (sobota)
   
  8.30 - 9.30 śniadanie
   
  ok. 10.00  III sesja – Diagnostyka chorób autoimmunologicznych  (EUROIMMUN Polska)
   
  1.Ocena przeciwciał przeciwjądrowych ANA - mgr Magdalena Ratajczak,EUROIMMUN Polska -25 min
  2.Diagnostyka zapaleń naczyń(Vasculitis) - mgr Magdalena Ratajczak,EUROIMMUN Polska -25 min
  3.Diagnostyka laboratoryjna chorób alergicznych.Oferta EUROIMMUN
  - dr Marek Łaszyn,EUROIMMUN Polska  -15 min
  4.Hormony kalcytropowe - dr Marek Łaszyn,EUROIMMUN Polska  - 25 min
   
   11.30-12.00       Podsumowanie i zakończenie konferencji
   ok.13.00 -14.00 Obiad
   ok.14.00-15.00 Wykwaterowanie, wyjazd z Waplewa
                    
   

 • Sławomira Balcerak 23/03/2014 00:00

             Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą bio-Merieux Polska

                    serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

                                     które odbędzie się 24.04.2014 r

          w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.J.Biziela,ul.Ujejskiego 75

                                     Początek spotkania  o godz.12.00

   

  Program:

   

  1.Wykład:"Nowe spojrzenie na witaminę D - standardy diagnostyczne,kliniczna interpretacja wyników" -

  dr n.przyr.Elżbieta Karczmarewicz,Pracownia Patofizjologii Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej,Centrum Zdrowia Dziecka,Warszawa

  2."Diagnostyka niedoborów witaminowych i zakażeń jelitowych z użyciem   nowych  testów w systemie VIDAS -

   mgr Marcin Iszkuło,bio-Merieux Polska

  3.Sprawy bieżące Oddziału

   

  Najbliższe zebrania Oddziału :

  30 - 31 maja 2014 r  - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Bydgoskiego i Białostockiego w Waplewie

  12 czerwca 2014 r - zebranie naukowo - szkoleniowe Oddziału PTDL w Bydgoszczy - Szpital Uniwersytecki nr 1

  Szczegóły konferencji już wkrótce,program zebrania czerwcowego zamieszczony zostanie w maju.

 • Sławomira Balcerak 06/03/2014 00:00

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Białostocki i Bydgoski Oddział PTDL,która odbędzie się w dniach 30 -31 maja 2014 r w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym WDW'WARMIA" w miejscowości Maróz k/Waplewa (woj.warmińsko-mazurskie).

  Konferencja poświęcona będzie diagnostyce hematologicznej,immunochemicznej oraz postępom z zakresu diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych.

  Konferencja składa się z 3 sesji naukowych.

  Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia na konferencję zawierającą informacje dotyczące rejestracji,kwoty i terminów wpłaty.

  Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony w nastepnym komunikacie.

                                                                                        Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

    

  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

  ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO I BYDGOSKIEGO

  POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Waplewo,  30 - 31 maja 2014

  OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY  WDW "WARMIA"

  Maróz 2, 11-015 Olsztynek, warmińsko-mazurskie

  www.wdwwarmia.com.pl

        

  KARTA ZGŁOSZENIA

   

  1. Dane uczestnika

   Nazwisko i imię:  ...............................................................................................................................

   Adres zamieszkania..............................................................................................................................

   Telefon kontaktowy .....................................   Fax …...…...........      E-mail ..........................   

   Oddział PTDL.....................................       

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konferencji.
  Zgodę na przetwarzanie danych wymaga Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr 133.poz833   

         
   Zaznacz X w okienku po prawej stronie

  2.Zakwaterowanie - wyłącznie w pokojach 2 osobowych

  Proponowany współlokator..........................................................................................

  3.Koszt konferencji  (zaznacz X w okienku po prawej stronie)

    a) uczestnictwo (za 1 osobę)                                                            -  110 zł
        

  obejmuje:

  udział w wykładach i imprezie towarzyszącej znajdujących się w Programie Konferencji, 1 nocleg i wyżywienie

    b) dojazd autokarem (dla chętnych)                                               -  40 zł             
        

  Kartę zgłoszenia wypełnić czytelnie drukowanymi literami a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres : magdalampka@interia.pl lub faxem 52 32 56 760

  Termin składania kart zgłoszeniowych do 10.04.2014

  Termin dokonania wpłaty do 18.04.2014

   Wpłaty dokonać na konto Oddziału PTDL w Bydgoszczy z dopiskiem "Konferencja - Waplewo 2014"

  Informuję, że należność w kwocie ................... zł  za udział w konferencji przekazałam/em na konto: PTDL ODDZIAŁ BYDGOSKI  - Bank Pekao BP.  - nr. 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994  w dniu....................        

  Przyjmuję do wiadomości, że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji .Jeśli nie otrzymamy płatności najpóźniej w wyznaczonym dniu do dokonania wpłaty, Twoja rezerwacja zostanie  automatycznie anulowana. 


                                                                                                              Data i Podpis Uczestnika
                                                                                                           ............................................

 • Sławomira Balcerak 06/03/2014 00:00

                    Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Beckman Coulter

                           serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

                                które odbędzie się 20.03.2014 r (czwartek)

                w Auli B mieszczącej sie w budynku A (dziekanat CM -"Harmonijka")

                                                przy ul.Jagiellońskiej 13

                                          Początek spotkania o godz.12.00


  Program:

  1.Wykład:  "AMH - marker rezerwy jajnikowej"

   dr n.med.Mirosława Nowacka (Beckman Coulter)

  2. Oferta firmy Beckman Coulter

  3.EFLM i grupa robocza PFLM (Patient Focused Laboratory Medicine),krótka prezentacja

  dr n.med J.Siódmiak

  4.Prezentacja pracy specjalizacyjnej - "Diagnostyka wybranych chorób infekcyjnych wywołanych drobnoustrojami z grupy TORCH (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży)"

  mgr Luiza Martek

  kierownik specjalizacji mgr Sławomira Balcerak

  5.Sprawy bieżące Oddziału i KIDL

 • Sławomira Balcerak 27/01/2014 00:00

       Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Roche Diagnostics Polska

                    serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

                                   które odbędzie się 27.02.2014 r

          w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.J.Biziela,ul.Ujejskiego 75

                                    Początek spotkania godz.12.00

   

  Program:

   

  1.Wykład:"Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniach HIV?" -

   dr Aleksander Mazur,Szpital Uniwersytecki,Kraków

  2.Testy zakaźne w ofercie firmy Roche Diagnostics -

   mgr Aneta Niciejewska,Product Manager,Roche Diagnostics Polska

  3.Sprawy bieżące Oddziału

 • Sławomira Balcerak 28/12/2013 00:00

                     Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy i firma Radiometer

                     serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

                                   które odbędzie się  23.01.2014 r

                w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.J.Biziela , ul.Ujejskiego 75

                                   Początek spotkania godz.12.00

   

  Program:

   1.Ocena równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki tlenowej na podstawie   badania  gazometrycznego - parametry nowe i mniej znane.

    mgr Anna Chrzanowska,Radiometer,12.00-12.45

  2.Znaczenie badań gazometrycznych u pacjentów z ostrą i zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej oraz u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową w stabilnym okresie choroby.

  dr n.med.Małgorzata Czajkowska - Malinowska,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

  12.45-13.30 cz.1 wykładu

  13.30-13.45.Przerwa na poczęstunek i kawę

  13.45-14.30 cz.2 wykładu

  3.Błędy przedanalityczne w badaniach gazometrycznych.

    mgr Anna Chrzanowska,Radiometer,14.30-14.45

  4.Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)- relacja z konferencji,stanowisko KIDL.

    mgr M.Gruszka (ok.15 min)

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN, emerycka  20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Bydgoskiego PTDL:

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

  Opłacenie składki członkowskiej do końca lutego 2014 r gwarantuje otrzymanie wszystkich numerów czasopisma"Diagnostyka Laboratoryjna"

 • Sławomira Balcerak 19/12/2013 00:00

  "I powraca znów jak wzruszająca poezja
  Święto Bożego Narodzenia.
  Choinki,kolorowe świeczki,płatki śniegu,żłóbek
  wzajemne życzenia,pokój w sercach,pasterka o północy....."/ Chiara Lubich/

          Niech dni Bożego Narodzenia będą jak nigdy dotąd dniami głębokiej radości wewnętrznej i

                            zewnętrznej,przeżytych w zgodzie z innymi i sobą samym,

                                spotkań z bliskimi w atmosferze pokoju i życzliwości.

                  W Nowym Roku niech zrealizują się wszystkie  plany prywatne i zawodowe.

                               Spokojnych,zdrowych Świąt i pomyślnego Nowego Roku

                                          życzy  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy 

 • Sławomira Balcerak 26/11/2013 00:00

                             Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy,

                      Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

                                        oraz firmy Sarstedt i Siemens

     serdecznie zapraszają na świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

                                     które odbędzie się   

      12 grudnia 2013 r w Park Hotel Bydgoszcz przy ul.Wrocławskiej 3

                              Początek spotkania o godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Powitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania -Przewodnicząca Oddziału

  2.Wręczenie odznaczeń i dyplomów Samorządu Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych - Przedstawiciele KRDL

  3.Wykład "Współczesna diagnostyka wybranych gammapatii monoklonalnych"

   - dr n.med.Krzysztof Lewandowski,Katedra Analityki Klinicznej,Gdański Uniwersytet Medyczny

  4.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej - dr n.med. Grażyna Dymek

  5.Świąteczny poczęstunek

   

   

   

   Informacje dotyczące dojazdu do Park Hotel Bydgoszcz:

  Z Dworca PKS - tramwaj linii 1 i 8 (przystanek za Rondem Grunwaldzkim)

  Z Dworca PKP - autobus linii 79 lub 54 (kierunek Błonie),wysiąść przy Rondzie Grunwaldzkim i dojechać  1 przystanek tramwajem linii 1 lub 8 lub dojść ok.5 min ul.Nakielską

  Parking przed Park Hotel - bezpłatny

 • Sławomira Balcerak 12/11/2013 00:00

  Informuję,że nastąpiła zmiana tematu wykładu dr A.Mazura na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w dniu 21.11.2013.Zamiast tematu"Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniach HIV" wysłuchamy wykładu"Diagnostyka różnicowa niedokrwistości w ujęciu praktycznym".Pozostałe informacje dotyczące programu spotkania bez zmian.

Copyright © 2004-2022 PTDL