Aktualności » Gdańsk » Konferencja w Juracie, 20-21 kwiecień 2012

Anna Raszeja-Specht 21/02/2012 06:20

III KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
„POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2012

PROGRAM  KONFERENCJI

20.04.2012 - PIĄTEK
8:00 – 11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
11:15 – 12:00   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.
12:00 – 12:15   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, doc. dr Anna Raszeja-Specht
12:15 – 13:15   Neuron cholinergiczny – mądrość, demencja, diagnoza- prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:30   Niedożywienie – przyczyny i konsekwencje– prof. dr hab. n. med. Wiesława Łysiak-Szydłowska, Gdański Uniwersytet Medyczny  
14:30 –15:30   Obiad
15:30 –16:30   Czy diagnostyka zaburzeń hemostazy jest łatwa? Spojrzenie diagnosty laboratoryjnego – doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht,  Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
16:30 – 17:00  Prezentacje firm (stanowiskowe)

17:00 – 18:00  Peptydy natriuretyczne – jak poprawnie stosować w diagnostyce? To bardziej skomplikowane niż sądzimy… - dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

20:00   Uroczysta kolacja

21.04.2012 – SOBOTA
8:00 – 9.30   Śniadanie

9:30 – 10:30   Nowe trendy w diagnostyce laboratoryjnej wybranych chorób reumatycznych – prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

10:30 – 11:30   Zasady doboru testów w diagnostyce chorób immunologicznych – dr med. Julia Kulczycka, Laboratorium Immunologii Klinicznej UCML, Gdański Uniwersytet Medyczny

11.30 – 12.30   Diagnostyka Laboratoryjna w świetle ustawy o działalności leczniczej – mgr Waldemar Malinowski

12:30 – 12:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:00 – 14:00 Obiad

Miejsce konferencji: Hotel WZW ,,Jantar" 84-141 Jurata ul.Wojska Polskiego

Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie Organizatora www.ampulco.pl

Copyright © 2004-2022 PTDL