Aktualności » Gdańsk » Odeszła koleżanka Beata Bunikowska

Anna Raszeja-Specht 20/06/2013 04:51

Odeszła od nas nagle i niespodziewanie nasze droga Koleżanka, mgr Beata Bunikowska. Ostatnie pożegnanie na Cmentarzu w Rumii w czwartek, 20. 06. 2013.

.... Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...

Z głębokim smutkiem żegnamy Naszą Koleżankę,

diagnostę laboratoryjnego, specjalistę hematologii,

wieloletniego pracownika Laboratoriów Medycznych BRUSS.


Copyright © 2004-2022 PTDL