Aktualności » Gdańsk » konferencja w kwietniu 2010-program

Anna Raszeja-Specht 04/03/2010 06:52

I KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
„POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ”

PROGRAM KONFERENCJI

22.04.2010 - CZWARTEK
8:00 – 11:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
11:15 – 12:00 Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej. Zwiedzanie wystawy.
12:00 ¬– 12:15 Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji.
- Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsk, doc. dr Anna Raszeja-Specht
12:15 – 13:15 Stara i nowa diagnostyka laboratoryjna.
- prof. dr med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:30 Proaterogenne HDL.
– dr n. med. Małgorzata Wróblewska, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

14:30 –15:30 Obiad

15:30 –16:30 Diagnostyka zespołów mielodysplastycznych.
- dr med. Krzysztof Lewandowski, Katedra Analityki Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
16:30 – 17:00 Prezentacje firm (stanowiskowe)
17:00 – 18:00 Autoprzeciwciała. Diagnostyka chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.
- dr n. med. Julia Kulczycka, Laboratorium Immunologii Klinicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

20:00 Uroczysta kolacja

23.04.2010 – PIĄTEK

8:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 11:30 Miejsce laboratorium analitycznego w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia.
- mgr Piotr Nowicki, specjalista ds. controllingu i zarządzania Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
11:30 – 13:00 Miejsce laboratoriów analitycznych w systemie kontraktowania usług zdrowotnych.
- mgr Waldemar Malinowski, Wiceprezes Zarządu Jaworskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
13:00 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13:30 – 15:00 Obiad

Copyright © 2004-2022 PTDL