Aktualności » Gdańsk » Kursy specjalizacyjne w Gdańsku, 2010

Anna Raszeja-Specht 26/02/2010 05:22

Planowane kursy przygotowawcze do specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna” w roku 2010, Gdański Uniwersytet Medyczny
Tytuł kursu Termin 2010 ilość godzin
Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych 04. - 08. maj, 5 dni, 35 godzin
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy 17. – 19. czerwiec, 3 dni, 21 godzin
Organizacja laboratorium, wprowadzenie i utrzymywanie systemu jakości 09. – 12. czerwiec, 4 dni, 28 godzin
Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
08. – 10. listopad, 3 dni, 21 godzin
Badania laboratoryjne w stanach nagłych
01.– 04. grudzień, 4 dni, 28 godzin

Zgłoszenia na adres: mrobakowska@ack.gdansk.pl

Copyright © 2004-2022 PTDL