Aktualności » Gdańsk » Konferencja Jurata kwiecień 2015 - program

Anna Raszeja-Specht 03/03/2015 08:45

V KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
„POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2015
23.04. - 24.04.2015 r.,

Jurata, hotel "LIDO", ul. Wojska Polskiego 26


PROGRAM  KONFERENCJI

23.04.2015 - CZWARTEK
9:00 – 11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
11:30 – 12:15   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.
12:15 – 12:30   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, doc. dr med. Anna Raszeja-Specht
12:30 – 13:30   Lekarz i laboratorium – zawsze razem? - prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
13:30 – 14:30   Kardiologiczne problemy medycyny laboratoryjnej wieku podeszłego – prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

14:30 –15:30   Obiad
15:30 –16:30   Autoprzeciwciała – problemy diagnostyki i interpretacji na przykładzie przeciwciał przeciwjądrowych - dr n. med. Katarzyna Fisher, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16:30 – 17:15  50-lecie PTDL w anegdocie  – co zdarzyło się w Oddziałach: gdańskim, olsztyńskim i słupskim? Wspomnienia prezentują Seniorzy (prof. D. Sitkiewicz i prof. A. Szutowicz) oraz Przewodniczący Oddziałów.

17:30 – 18:30  Prezentacje firm (stanowiskowe)

20:00   Uroczysta kolacja

24.04.2015 – PIĄTEK
8:00 – 9.00   Śniadanie
9:10 – 10:00    Nabyte skazy krwotoczne – nowe wyzwanie diagnostyczne - doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10.00 - 10.50   Niedokrwistości inne niż wszystkie- dr n. med. Krzysztof Lewandowski, Katedra Analityki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10.50 – 11.20   Przerwa kawowa i wspólne zdjęcie uczestników Konferencji

11:20 – 11:50   Istota porównań międzylaboratoryjnych. RIQAS – największa na świecie kontrola zewnątrzlaboratoryjna. Mgr Paulina Żmienko, Koordynator ds. sprzedaży, specjalista QC. Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.
11.50 – 12.20   Blaski i cienie troponiny T oznaczanej metodą wysokoczułą. Dr Sławomir Manysiak, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Klinicznego nr 1. w Bydgoszczy

12.20 – 12.50.. „Internet jako źródło informacji dla diagnosty laboratoryjnego i pacjenta. Serwisy EUROIMMUN”, mgr Magdalena Ratajczak, Euroimmun.

12.50 – 13.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:00 – 14:00  Obiad

Copyright © 2004-2022 PTDL