Aktualności » Gdańsk » Zebranie naukowo-szkoleniowe luty 2016

Anna Raszeja-Specht 12/01/2016 07:56

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL:

5 lutego 2016 (piątek), godz. 11:00

Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

Program spotkania:

1. Dr n. med. Mirosława Nowacka, Beckman Coulter Polska: 
Azotowe produkty przemiany materii – znaczenie diagnostyczne”.
2. Mgr Kamila Sylka, Laboratorium Analityczne NZOZ „Przychodnia” w Kościerzynie: 
„Ocena parametru HbA1c oraz możliwości jego zastosowania".
3. Beckman Coulter Polska Sp. z o. o. prezentuje bogatą ofertę aparaturowo-odczynnikową

 Przewodnicząca Oddziału PTDL

 Doc. dr Anna Raszeja - Specht

 

Przypominam:

do końca lutego należy opłacić aktualne i zaległe składki (z zaznaczeniem roku), które w roku 2016 wynoszą 100 zł/rok (20 zł – emeryt). Numer konta Oddziału Gdańskiego PTDL nie uległ zmianie.

Konto PTDL Oddział w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 7

PKO BP 75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

Copyright © 2004-2022 PTDL