Aktualności » Gdańsk » Zebranie luty 2017

Anna Raszeja-Specht 16/01/2017 12:36

 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL:
3 lutego 2017 (piątek), godz. 11:00 
Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28. 

Program spotkania:
1. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: „HDL cholesterol – dlaczego król jest nagi? ”

2. Dr n. med. Mirosława Nowacka, Beckman Coulter Polska -  prezentuje bogatą ofertę aparaturowo-odczynnikową.


Przewodnicząca Oddziału PTDL
Doc. dr Anna Raszeja - Specht 

Copyright © 2004-2022 PTDL