Aktualności » Gdańsk » Zebranie w lutym 2009

Anna Raszeja-Specht 29/01/2009 07:05

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82

PROGRAM SPOTKANIA
1. „Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży”
dr n. med. Mirosława Nowacka, Dyrektor ds. naukowych,
Abbott Laboratories Poland

2. Prezentacja oferty hematologicznej firmy Abbott 2009
mgr Paweł Pakieła

Przewodnicząca Oddziału PTDL
doc. dr n. med.
Anna Raszeja - Specht

Równocześnie przypominam, że w 2009 roku:
- wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
- w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł, a dla drugiego 30,-zł.
- w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
- w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.
Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2009 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie będzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna". Członkowie IFCC opłacają dodatkowo składkę w wysokości 20,00 złotych.

Copyright © 2004-2022 PTDL