Aktualności » Gdańsk » Kursy specjalizacyjne w Gdańsku, 2009

Anna Raszeja-Specht 14/01/2009 03:52

Planowane kursy przygotowawcze do specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna” w roku 2009, Akademia Medyczna w Gdańsku

Tytuł kursu/ Termin 2009/ Ilość godzin
1. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych maj 5 dni, 35 godzin
2. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy czerwiec 3 dni, 21 godzin
3. Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej grudzień 4 dni, 28 godzin
4. Badania układu odpornościowego
październik 3 dni, 21 godzin
5. Organizacja laboratorium, wprowadzenie i utrzymywanie systemu jakości 12-15 luty 4 dni, 28 godzin
6. Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych*
maj/czerwiec* 3 tygodnie, 130 godzin
7. Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
listopad 3 dni, 21 godzin
8. Badania laboratoryjne w stanach nagłych
listopad 4 dni, 28 godzin

Zgłoszenia wstępne: na kurs „Organizacja Laboratorium…” do 23 stycznia 2009, na pozostałe - do 15 lutego 2009. Pozwoli to na podjęcie decyzji o organizacji w/w kursów i podanie szczegółowego planu oraz terminów.
*Kurs „atestacyjny” obejmuje 3 jednotygodniowe „turnusy”, w odstępach 2-tygodniowych.
Zgłoszenia na adres: mrobakowska@ack.gdansk.pl

Copyright © 2004-2022 PTDL