Aktualności » Gdańsk » Kursy specjalizacyjne w Gdańsku

Anna Raszeja-Specht 23/07/2008 06:58

Informuję, że są jeszcze wolne miejsca na kursach specjalizacyjnych w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna”:
„Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych” oraz "Badania laboratoryjne w stanach nagłych", organizowanych w AMG w listopadzie 2008.
Poniżej programy obydwu kursów.

Anna Raszeja-Specht

Plan kursu specjalizacyjnego
zgodnego z programem I modułu specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna”
„Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych”

Termin: 12.11.2008 – 14.11.2008
Miejsce: Katedra Biochemii Klinicznej AM Gdańsk, Dębinki 7, Pawilon 28
Kierownik Kursu: dr Agnieszka Jankowska-Kulawy
21 godzin zajęć – wykłady/ćwiczenia

Dzień pierwszy: 12.11.2008 (środa)
8.15-9.45 Podstawy teoretyczne metod immunochemicznych, dr A. Jankowska-Kulawy
10.00-12.35 Rodzaje technik immunochemicznych wykorzystujących reakcję antygen-przeciwciało, dr B. Kortas-Stempak
12.50-14.20 Techniki immunohematologiczne, dr A. Raszeja-Specht

Dzień drugi: 13.11.2008 (czwartek)
8.15-9.45 Interpretacja oznaczeń immunochemicznych hormonów, prof. A. Szutowicz
10.00-11.30 Interpretacja oznaczeń immunochemicznych markerów nowotworowych, prof. A. Szutowicz
11.45-14.20 Błędy i interferencje w metodach immunochemicznych, dr A. Jankowska-Kulawy
14.35-16.05 Techniki immunochemiczne w badaniach peptydów i związków drobnocząsteczkowych, dr Z. Jakubowski

Dzień trzeci: 14.11.2008 (piątek)
8.15-10.50 Techniki elektroforetyczne, dr B. Kortas-Stempak
11.05-11.50 Automatyzacja badań serologicznych – aspekty praktyczne, dr A. Skibowska-Bielińska *
12.05-12.50 Automatyzacja badań immunochemicznych, dr A. Matecki*
13.05-13.35 Test oceniający wiedzę uczestników kursu

* w przypadku dużej liczby uczestników kursu na zajęcia praktyczne zostaną wyodrębnione dwie grupy, które zamiennie będą miały zajęcia praktyczne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o zgłaszanie udziału najpóźniej do 04.11.2008 na adres kbk@amg.gda.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

„Badania laboratoryjne w stanach nagłych”

Termin: 20.11.2008 – 22.11.2008
Miejsce: Katedra Biochemii Klinicznej AM Gdańsk, Dębinki 7, Pawilon 28
Kierownik Kursu: dr Małgorzata Wróblewska
28 godzin zajęć – wykłady/ćwiczenia

20 listopada 2008 (czwartek)

9.00 - 10.30 Badania laboratoryjne w diagnostyce ostrych chorób przewodu pokarmowego. Dr Agnieszka Jankowska-Kulawy
10.45 – 12.15 Badania laboratoryjne w diagnostyce ostrych chorób układu wydalniczego Dr Małgorzata Wróblewska
12.30 – 14.00 Stany nagłe w endokrynologii. Dr Małgorzata Mysliwiec
14.15 – 15.45 Diagnostyka laboratoryjna ostrych krwawień pourazowych. Zespół wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC). Dr Anna Raszeja-Specht.
16.00 – 17.30 Stany nagłe w hematologii Dr Wanda Knopińska-Posłuszny
21 listopada 2008 (piątek)
9.00 – 11.45 Badania laboratoryjne w diagnostyce ostrych zatruć. Dr Zenon Jakubowski
12.00 – 13.30 Charakterystyka stanów nagłych. Zakres badań dyżurowych. Organizacja laboratorium dyżurnego. Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
13.45 – 15.15 Diagnostyka laboratoryjna ostrych zespołów wieńcowych Dr Mirosława Nowacka
15.30 – 17.00 Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ) Dr Mirosława Nowacka
22 listopada 2008 (sobota)
8.00 – 9.30 Różnicowanie zaburzeń RKZ na podstawie wyników badań laboratoryjnych Dr Mirosława Nowacka
9.45 – 11.15 Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (W-E) Dr Mirosława Nowacka
11.15 – 12.45 Analiza przypadków zaburzeń RKZ i W-E Dr Mirosława Nowacka
13.00 – 14.30 Problemy analityczne i przedanalityczne oznaczania parametrów RKZ i W-E. Kolokwium zaliczające. Mgr Małgorzata Wąsewicz-Szczoczarz

Copyright © 2004-2022 PTDL