Aktualności » Gdańsk » Zebranie w marcu 2008

Anna Raszeja-Specht 05/02/2008 09:20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 7 marca 2008 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:
1. Prof. dr Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy: Czynniki ryzyka zespołu kardiometabolicznego.
2. Firma BioKsel przedstawi ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

Copyright © 2004-2022 PTDL