Aktualności » Gdańsk » Zebranie w grudniu 2007

Anna Raszeja-Specht 06/11/2007 07:13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2007 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

1.Prof. dr Andrzej Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej AMG: Badania przesiewowe od poczęcia do emerytury

2.Firma MEDLAB Products sp.z o.o przedstawi ciekawą ofertę w zakresie drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Copyright © 2004-2022 PTDL