Aktualności » Gdańsk » Zebranie Oddziału Gdańskiego, maj 2007

Anna Raszeja-Specht 19/04/2007 07:42

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL oraz PTHiT, które odbędzie się 11 maja 2007 o godz. 9.00 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

1. Lek. med. Jolanta Juścińska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku: Bezpieczne leczenie krwią i jej składnikami
2. Mgr Małgorzata Kowalewska, RCKiK w Gdańsku: Automatyzacja badań w serologii transfuzjologicznej
3. Firma BioRad Polska sp. z o. o przedstawi ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

Copyright © 2004-2022 PTDL