Aktualności » Gdańsk » Zebranie PTDL Gdańsk, kwiecień 2007

Anna Raszeja-Specht 27/02/2007 07:38

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2007 o godz. 9-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

1. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału - wybór władz Oddziału i delegatów na Walny Zjazd we Wrocławiu.
2. Dr Małgorzata Wróblewska, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej AMG oraz mgr Aleksandra Fijałkowska, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej:
Problemy wewnątrzlaboratoryjnej kontroli czasu protrombinowego
3. Firma Ortho-Clinical Diagnostics przedstawi ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

Copyright © 2004-2022 PTDL