Aktualności » Gdańsk » Zebranie

Mirosława Nowacka 10/11/2005 08:34

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2005, o godzinie 10 00 w sali wykładowej Katedry Medycyny Sądowej, ul Dębowa 23, zgodnie z następującym porządkiem

1. Prof. dr med. Andrzej Szutowicz – Katedra Biochemii Klinicznej, Zaklad Biochemii Klinicznej AMG – Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna choroby Alzheimera
2. Firma Medlab prezentuje bogatą ofertę drobnego sprzętu laboratoryjnego

Copyright © 2004-2022 PTDL