Aktualności » Gdańsk » Zebranie

Mirosława Nowacka 06/10/2005 05:46

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 4 listopada 2005, o godzinie 10 00 w sali wykładowej Katedry Medycyny Sądowej, ul Dębowa 23, zgodnie z następującym porządkiem

1. Prof. dr med. Jan Kanty Kulpa – Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii w Krakowie – PSA jego subformy w diagnostyce raka stercza.
2. Firma Ortho-Clinical Diagnosctics (Johnson&Johnson) prezentuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową

Copyright © 2004-2022 PTDL