Aktualności » Gdańsk » Zebranie naukowo-szkoleniowe kwiecień

Anna Raszeja-Specht 18/03/2005 06:26

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się 1 kwietnia 2005 o godz. 10.00 w sali wykładowej Katedry Medycyny Sądowej, ul. Dębowa 23, zgodnie z następującym porządkiem:
1. Prof dr hab. med. Dariusz Sitkiewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie, Zakład Biochemii Klinicznej - Markery niewydolności serca.
2. Dr Małgorzata Jastrzębska - firma Point Scietific Polska sp. z o.o - "Prezentacja linii zestawów ELISA do rozpoznawania i monitorowania chorób autoimmunologicznych w aspekcie nowych markerów diagnostycznych".
3. Prezentacja ofery odczynnikowo-aparaturowej firmy Gramer for Lab sp.z o.o.

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego
Dr med Anna Raszeja-Specht

Copyright © 2004-2022 PTDL