Zarząd » Katowice

Katowice_herb

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy

Wybrzeża Armii Krajowej 15

44-100 Gliwice


Przewodniczący
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Malwina Czech
Skarbnik
mgr Małgorzata Kramarz
Członkowie Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr hab. n. med. Agata Kabała-Dzik
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2023 PTDL