Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas 09/05/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"  wygłosi Pani dr n.med. Renata Winnicka (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi)

  2. Prezentację pt."INDIKO, INDIKO PLUS - nowe możliwości w diagnostyce toksykologicznej" przedstawi Pan dr Krzysztof Sobczyk z firmy ARGENTA Sp. z o.o. Sp.K. 

  3. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 8.04.br. w Warszawie

  4. Sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 17.04.br. w Warszawie - omówienie treści podjętych Uchwał (m.in.: w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych, w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu trwającą powyżej 5-ciu lat)

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 21/04/2015 00:00

  Serdecznie zapraszamy, wszystkich zainteresowanych, do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej, zatytułowanej „Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem – okiem lekarza i diagnosty laboratoryjnego”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca bieżącego roku na terenie kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

  Poniżej zamieszczamy zaproszenie Organizatorów Konferencji.

  Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.poct.com.pl

  __________________________________________________________________________________

  Szanowni Państwo,

  Mamy ogromny zaszczyt, jako organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej, zatytułowanej: „Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem – okiem lekarza i diagnosty laboratoryjnego”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca bieżącego roku, zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym Przedsięwzięciu.

  Przywilej organizowania pierwszej w Polsce Konferencji, dotyczącej wytycznych organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (Point of care testing),
  a jednocześnie stwarzającej tak potrzebną platformę do integracji przedstawicieli różnych zawodów medycznych,   przypadł dwóm Wydziałom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Katowicach, tj. Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  w Sosnowcu oraz Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
  w Zabrzu. Wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia wykładów podczas Konferencji, są profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezesi Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

  Miejscem Konferencji będzie kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

  Wyrażamy głęboką nadzieję, iż nadchodząca Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, oraz – okazją do rozwoju przyjacielskiej współpracy lekarzy i diagnostów laboratoryjnych naszego kraju, a to z myślą o dobru pacjenta i profesjonalnym prowadzeniu diagnostyki laboratoryjnej osób chorych.

  Szczególnie zaszczyceni honorem organizowania tego nowatorskiego Przedsięwzięcia, gorąco zapraszamy do udziału w Nim wszystkich, którym bliskie są zadania i problematyka, ważnej dla zdrowia i życia pacjenta, procedury Point of care testing.

   

  Z wyrazami szacunku,


  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

  Kierownik

  Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej

  i Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wydziału Farmaceutycznego

  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

   

  Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

  Kierownik

  Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej

  Wydziału Lekarskiego

  z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 • Anna Mertas 21/04/2015 00:00

  INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. Nr 126, Poz. 1319) Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza nabór osób chętnych do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie: laboratoryjna hematologia medyczna (25 diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację II stopnia w diagnostyce laboratoryjnej lub analityce klinicznej albo tytuł specjalisty w laboratoryjnej diagnostyce medycznej).

  Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie:
  laboratoryjna hematologia medyczna
  składa w biurze

  Kolegium Kształcenia Podyplomowego

  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  ul. Jedności 8 41-200 Sosnowiec KAMPUS E następujące dokumenty:

  1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
  2. odpis dyplomu szkoły wyższej,
  3. kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu ",
  4. dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie,
  5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  6. kserokopię dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji (dotyczy osób ubiegających się  o rozpoczęcie specjalizacji uzupełniającej)

  Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w teczce

  Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi: 50,00 złotych . (pięćdziesiątzłotych)

  Dokumenty przyjmujemy od 15 maja do 15 czerwca br.

 • Anna Mertas 21/04/2015 00:00

  INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ Z DZIEDZINY LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. Nr 126, Poz. 1319) Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza nabór osób chętnych do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie: laboratoryjna diagnostyka medyczna (30 osób w trybie podstawowym, 5 osób w trybie uzupełniającym, tj. diagnostów laboratoryjnych posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów)

  Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji z dziedziny:
  laboratoryjna diagnostyka medyczna
  składa w biurze

  Kolegium Kształcenia Podyplomowego

  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  ul. Jedności 8 41-200 Sosnowiec KAMPUS E następujące dokumenty

  1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
  2. odpis dyplomu szkoły wyższej,
  3. kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu ",
  4. dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie,
  5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  6. kserokopię dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji (dotyczy osób ubiegających się  o rozpoczęcie specjalizacji uzupełniającej)

  Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w teczce

  Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi: 50,00 złotych . (pięćdziesiątzłotych)

  Dokumenty przyjmujemy od 15 maja do 15 czerwca br.

 • Anna Mertas 16/04/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Celiakia - obraz kliniczny i postępowanie zgodne z ESPGHAN"   wygłosi Pani prof. dr hab.n.med. Bożena Cukrowska (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie) - Przewodnicząca Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

  2. Prezentację pt."Nowoczesna diagnostyka pacjenta podejrzanego o celiakię" przedstawi Pani Emilia Majsiak z firmy EMMA - dystrybutor testów Polycheck(R)

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  15 maj, 18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 16/03/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Nowe rekomendacje (2014).
  2. Diagnostyka boreliozy – problemy diagnostyczne i monitorowanie aktywności choroby.
  3. Diagnostyka celiakii:
  • Co to jest celiakia? – definicja choroby i epidemiologia
  • Patogeneza celiakii
  • Objawy klasyczne i atypowe. Lekarze jakich specjalności rozpoznają celiakię?
  • Rodzaje celiakii
  • Algorytm rozpoznania celiakii Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
  • Genetyczne podłoże celiakii
  • Choroby związane z celiakią, grupy ryzyka
  • Autoprzeciwciała występujące w celiakii – wartość diagnostyczna
  • Oferta EUROIMMUN do serologicznej i genetycznej diagnostyki celiakii

  Wykładowcami będą przedstawiciele Firmy EUROIMMUN: dr n. farm. Patryk Matuszek i mgr Marta Janik.

       - Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

       -  Informacje przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Na w/w zebranie Katowickiego Oddziału PTDL zostali zaproszeni członkowie Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego Przewodniczącą jest Pani dr hab.n.med. Alicja Ekiel.

  Bezpośrednio przed zebraniem jeszcze będzie można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  17 kwiecień, 15 maj, 18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) i 20 listopad 2015 r.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 11/02/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lutego 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Jak super jest suPAR"  wygłosi Pan dr Rafał Wlazeł z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  2. Prezentacja oferty Firmy BOR-POL

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  4. Informacje przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Bezpośrednio przed zebraniem będzie można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  20 marzec, 17 kwiecień, 15 maj, 18 wrzesień, 16 październik oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 09/01/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 stycznia 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Monitorowanie leczenia przeciwplytkowego w 2015 roku"  wyglosi Pan dr hab. Wiktor Kuliczkowski

  2. Prezentacja oferty Firmy AGED

  3. Informacje z zebrania Zarzadu Glownego PTDL w dniu 16.12.2014 r.

  4. Informacje z obrad IV Krajowego Zjazdu Diagnostow Laboratoryjnych

  5. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 17/11/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach

  przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się

  o godzinie 10.30. Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy EUROIMMUN POLSKA.

  Program merytoryczny zebrania stanowią nastepujące wykłady, które wygłosi Pan dr Patryk Matuszek

  oraz Pani mgr Marta Janik:

  1. Nowości w ofercie EUROIMMUN w zakresie diagnostyki schorzeń neurologicznych:

  - biomarkery w chorobie Alzheimera

  - diagnostyka Myastenia gravis

  - nowy marker neuroboreliozy – chemokina CXCL 13

  2. Hormony kalcytropowe

  - witamina D

  - kalcytonina

  - PTH

  3. Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych.  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 02/11/2014 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych diagnostyką laboratoryjną chorób hematologicznych oraz zaburzeń hemostazy do udziału w tegorocznych Śląskich Debatach Hematologicznych odbywających się pod patronatem Katowickiego Oddziału PTDL.

  Śląskie Debaty Hematologiczne odbędą się w dniach 28-29.11.br. w Chorzowskim Centrum Kultury (Chorzów, ul.Sienkiewicza 3). Rejestracji uczestnictwa można dokonać on-line za pośrednictwem strony internetowej Konferencji www.hematologia-chorzow.pl gdzie również dostępny jest szczegółowy program Konferencji oraz niezbędne informacje organizacyjne.

  Poniżej zamieszczam skierowane do Państwa zaproszenie Organizatorów Śląskich Debat Hematologicznych.

  __________________________________________________________________________________

  Szanowne Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Diagności Laboratoryjni

      Mamy zaszczyt zaprosić Was  do udziału w kolejnej edycji Śląskich Debatach Hematologicznych 2014. Tematem najbliższej Konferencji będzie postęp w zakresie diagnostyki  i leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz najtrudniejsze tematy dotyczące zaburzeń hemostazy. Pierwszy raz zapraszamy do dyskusji również hematologów dziecięcych.
      Śląskie Debaty Hematologiczne w założeniu stanowią płaszczyznę do interdyscyplinarnej dyskusji i współpracy dotyczącej wspólnego leczenia chorych, z wykorzystaniem możliwości jakie niesie współczesna hematologia. Udało nam się pozyskać jako inicjatorów dyskusji uznanych ekspertów w dziedzinie hematologii. Spotkanie to będzie również okazją do skonsolidowania środowisk medycznych lekarzy i diagnostów laboratoryjnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z wykorzystaniem wszystkich możliwości jakie niesie współczesna hematologia.
  Śląskie Debaty Hematologiczne  odbędą się w dniach 28 – 29 listopada 2014 roku
  w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie, przy ul. Sienkiewicza 3.
      Licząc na Państwa udział pragniemy zaznaczyć, że liczba uczestników jest ograniczona,  więc zachęcamy do rejestrowania się on-line.


      Do zobaczenia w Chorzowie,


   Dr n. med. Sebastian Grosicki                Dr Henryk Potyrcha             Dr n. med. Teresa Kurzawa

Copyright © 2004-2015 PTDL