Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas 01/09/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 12 września 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach

  przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się

  o godzinie 10.30.

  Program merytoryczny zebrania stanowią nastepujące wykłady:

  1. "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej"- dr Sławomir Białek (Zakład Laboratoryjnej
  Diagnostyki Medycznej
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakład Alergologii i Immunologii
  Klinicznej SPCSK w Warszawie)


  2. "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej"- dr Maciej Kupczyk
  (Klinika Chorób Wewnętrznych,
  Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)


  3. "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium" - Firma NEXTER

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 01/09/2014 00:00

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych medyczną diagnostyką laboratoryjną do uczestnictwa w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej", która odbedzie się w dniu 9 października 2014 roku w Hotelu "Angelo" w Katowicach.

  Aktualne informacje dot. Konferencji zamieszczane są na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl umozliwiającej drogą elektroniczną zgłaszanie udziału w Konferencji oraz przesyłanie streszczeń prac proponowanych do prezentacji w sesji plakatowej.

  Firmy oferujące sprzęt i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej serdecznie zapraszam do prezentacji swojej oferty poprzez uczestnictwo w Wystawie Firm organizowanej w ramach w/w Konferencji.

   

  Z wyrazami szacunku,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  Anna Mertas

 • Anna Mertas 15/07/2014 00:00

  Plan zebrań Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku

  Zebrania odbywają się w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A

  Godzina rozpoczęcia każdego zebrania: 10.30

  Termin 

  Program zebrania naukowo-szkoleniowego

  17.01.2014

  Wykład pt.:  „Wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin” wygłosił Pan dr hab. Ryszard Drożdż

  Zebranie zorganizowane zostało z udzialem Firmy CORMAY

   

  21.02.2014

  Wykład pt.:  „Stany nagłe w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego - zastosowanie badań laboratoryjnych” wygłosi Pani dr Monika Buziak-Bereza

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy MEDLAB PRODUCTS

   

  21.03.2014

  Wykład pt.: "Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów" wygłosiła Pani prof. Marianna Bąk

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy ROCHE

   

  25.04.2014

  Wykład pt.: "Czy HbA1c to dobry parametr wyrównania glikemicznego ?" wygłosił Pan dr Przemysław Witek

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy HORIBA

   

  23.05.2014

  Wykład pt.:  „Zakażenia odkleszczowe - borelioza i inne”  wygłosił Pan dr hab. Tomasz Wielkoszyński

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy A-Bio-Tech

   

  12.09.2014

  Wykład pt.: "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej" wyglosi Pan dr Sławomir Białek

  Wykład pt.: "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej" wygłosi Pan dr Maciej Kupczyk

  Prezentacja Firmy NEXTER: "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium"

  Zebranie organizowane z udziałem Firmy NEXTER

   

  09.10.2014

  CZWARTEK !

  IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddzialu PTDL

  "Postępy medycyny laboratoryjnej"

  Katowice - Hotel "Angelo"

  Informacje na temat w/w Konferencji są dostępne

  na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl

   

   

  30.10.2014

   CZWARTEK !

  Wykład pt.: "Zakrzepice" wygłosi Pan prof. Dariusz Sitkiewicz

  Zebranie organizowane z udziałem Firmy BIO-MAR

  UWAGA! Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej EXPO SILESIA

  w Sosnowcu (dla uczestników zebrania bezpłatny wstęp na targi ExpoLAB)

   

  21.11.2014


  Zebranie organizowane z udziałem Firmy EUROIMMUN (szczegóły wkrótce)

   

  Informacje o szczegółowym programie zebrań tak jak do tej pory na bieżąco zamieszczane są na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi 100,00 złotych, w przypadku emerytów 20,00 złotych (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").


  Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2014 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:
  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 14/07/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2014 r. odbędzie się w Katowicach kolejne szkolenie z cyklu DIAGKOMPAS, organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL (są jeszcze wolne miejsca !)

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl  , gdzie dostępny jest również formularz zgłoszenia uczestnictwa.

  Niezbędnych informacji udziela sekretarz Oddzialu PTDL w Katowicach  Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Anna Mertas 14/07/2014 00:00

  Szanowni Diagności Laboratoryjni,

  Uprzejmie informuję, że w organizowanym w dniach 8-18 września 2014 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, kursie specjalizacyjnym dla diagnostów laboratoryjnych, pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”, mogą uczestniczyć zarówno specjalizujący się diagności laboratoryjni jak i inne osoby, które nie ustają w intensywnych działaniach na rzecz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i pragną zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej, przedstawianymi przez wykładowców o uznanym autorytecie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (plan w załączeniu).

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby uczestniczące w jednym, wybranym przez siebie, dniu szkolenia ponoszoną odpłatność w wysokości 50 zł, zaś obecność będzie premiowana punktami edukacyjnymi. Szczegółowych informacji udziela Pani mgr Anna Wilczak tel. 323641144 (Kolegium Kształcenia Podyplomowego).

  Serdecznie zapraszam Katarzyna Winsz-Szczotka

  __________________________________________________________________________________

  Szczegółowy plan kursu specjalizacyjnego nr SD – 8-1B/14  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej  i technik badawczych”, organizowanego w dniach 8-18.09.2014 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej SUM

  Miejsce kursu: Sosnowiec, ul. Jedności 8

  Kurs dofinansowany przez KIDL

   

  Data

   

  Wykładowca

  Godz. rozp.

  Ilość godzin

   

  Temat

  8.09

  PON

  Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk

  10.30

  7

  Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń: Białaczki ostre. Zespoły mieloproliferacyjne.  Zespoły limfoproliferacyjne.  MDS.

  9.09

  WT

   

  Prof. dr hab. Jan Kulpa

  Dr Urszula Rychlik

   

  9.00

  5

  3

  Wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej chorób nowotworowych. 
  Zespół wyniszczenia nowotworowego (kacheksja). Niedokrwistość w chorobie nowotworowej – mechanizmy rozwoju, znaczenie kliniczne, wartość predykcyjna i prognostyczna

  10.09

  ŚRODA

   

  Prof. dr hab. Marek Paradowski

   

  9.30

   

  7

  Badania laboratoryjne zlecane w trybie pilnym, wymagania aparaturowe, TAT, pojęcie wartości krytycznych. Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia ze strony chorób przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki. Laboratoryjne wskaźniki w ostrych stanach zapalnych i w sepsie. Laboratoryjne wskaźniki czynności nerek.

  11.09

  CZW

   

  Dr Bogusława Piela

   

   

  9.00

   

  6

   

   

  Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu schorzeń endokrynologiczno-ginekologicznych.

   

  12.09

  PIĄ

   

  Dr Jarosław Szarek

  9.00

  7

  Laboratoryjna diagnostyka medyczna zaburzeń procesu krzepnięcia i fibrynolizy

  15.09

  PON

  Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż- Sypniewska

  Mgr Marta Janik

   

  9.00

  6

   

  2

  Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń reumatycznych

   

   Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), Diagnostyka neuroinfekcji, Badanie awidności przeciwciał.

  16.09

  WT

   

  Prof. dr hab. Maria Mantur

   

  9.00

   

  7

  PŁYNY Z JAM CIAŁA; Diagnostyka laboratoryjna chorób ośrodkowego układu nerwowego na podstawie badania płynu mózgowo-rdzeniowego, w tym – powstawanie, krążenie i wchłanianie płynu mózgowo-rdzeniowego (pmr), Bariera krew-mózg i krew-płyn – podobieństwa i różnice. Pobieranie, transport, przechowywanie i badanie pmr. Błąd przedlaboratoryjny i analityczny. Specyfika badania pmr zanieczyszczonego krwią obwodową w czasie   pobierania. Cechy fizyko-chemiczne pmr – wartości prawidłowe i patologiczne. Cytodiagnostyka pmr na podstawie zdjęć mikroskopowych. Interpretacja współczynników QAlb, QIgG, QIgM, QIgA i Reibergramów. Płyn mózgowo-rdzeniowy w diagnostyce chorób neuroinfekcyjnych, stwardnieniu rozsianym, wylewach podpajęczynówkowych i chorobie Alzheimera. Asertywność i rozwiązywanie problemów diagnostycznych we współpracy z lekarzem.

  Badanie płynów z jam ciała i płynu stawowego - interpretacja wyników oraz pułapki diagnostyczne, w tym – surowicze jamy ciała, etiologia i patomechanizm powstawania płynów przesiękowych i wysiękowych. Płyn opłucnowy, otrzewnowy i osierdziowy – podobieństwa i różnice. Jak prawidłowo pobrać płyn na badanie laboratoryjne? Jak postępować z płynem trudnym diagnostycznie? Różnicowanie przesięków i wysięków – „wczoraj, dziś i jutro”. Diagnostyka wodobrzusza – wartości krytyczne. Specyfika badania płynu stawowego w rozpoznawaniu chorób reumatycznych, infekcyjnych oraz dny moczanowej prawdziwej i rzekomej. Podstawy skutecznej cytodiagnostyki płynów z jam ciała i płynu stawowego – „step by step”. Ocena morfologiczna komórek na podstawie zdjęć mikroskopowych z trudnych przypadków

  klinicznych. Interpretacja wyników badań płynów z jam ciała i płynu stawowego.

  17.09

  ŚR

   

  Prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz

   

   

  9.00

  8

   

   

   

  Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu chorób autoimmunizacyjne. Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu niedoborów odporności. Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu chorób alergicznych

   

  18.09

  CZW

   

  Prof. dr hab. Krystyna Olczyk

   

  Dr Katarzyna Winsz-Szczotka

   

  9.00

   

  13.00

   

  7

   

  2

  Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu cukrzycy i jej powikłań, testy obciążeniowe, białka glikowane. Metody oznaczania hemoglobiny glikowanej. Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu zaburzeń metabolizmu kostnego, osteoporozy.

   

  TEST I ZALICZENIE KURSU

   

 • Anna Mertas 17/05/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Zakażenia odkleszczowe - borelioza i inne"  wyglosi Pan dr hab. Tomasz Wielkoszyński

  2. Prezentacja oferty Firmy A-BioTech

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 03/05/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że materiały wykładowe z Konferencji, która odbyła się 11 kwietnia br.  w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, dostępne są w wersji elektronicznej na nastepującej stronie internetowej:

  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/ZKW_w_dziedzinie_diagnostyki_laboratoryjnej.html

   Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią wygłoszonych wykładów.

 • Anna Mertas 16/04/2014 03:16

  Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Czy HbA1c to dobry parametr wyrównania glikemicznego ? "  wyglosi Pan dr Przemysław Witek z Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

  2. Prezentacja oferty Firmy HORIBA

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 11/03/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów"  wyglosi Pani Profesor Marianna Bąk z Katedry i Kliniki Gastroenterologii  i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  2. Prezentacja oferty Firmy ROCHE

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 09/02/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Stany nagle w chorobach gruczolów wydzielania wewnętrznego - zastosowanie badań laboratoryjnych"  wyglosi Pani dr Monika Buziak-Bereza

  2. Prezentacja oferty Firmy MEDLAB PRODUCTS

  3. Informacje z zebrania Zarządu Glównego PTDL, które odbylo się 21.01.br. w Warszawie

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  Przed zebraniem będą wydawane zaświadczenia z punktami edukacyjnymi za udzial w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddzialu PTDL w 2013 roku.

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

Copyright © 2004-2014 PTDL