Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas 04/06/2016 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  _________________________________________________________________________________

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zaprasza

  na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10.06.2016 o godzinie 12oo

  w sali im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro.


  W programie:

  1. Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy w Polsce

    Prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)

  2. "Metody diagnostyczne wykrywania karbapenemaz"

  Monika Radziuk - bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

  3.  Walne Zgromadzenie Członków Oddziału:

  -       Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

  -       Wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału

  i Komisji Rewizyjnej Oddziału 


  Przewodnicząca
  Śląskiego Oddziału PTM

  dr hab. n. med. Alicja Ekiel

 • Anna Mertas 17/05/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Zasady interpretacji wyników badań markerów chorób zakaźnych"  wygłosi Pani Dr Mirosława Nowacka - Dyrektor ds. Naukowych, Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

  2. Informacje bieżące PTDL

  3. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  16 wrzesień, 21 październik (?) oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 29/04/2016 00:00

  ZAPROSZENIE

  W imieniu Pani Profesor Jadwigi Jośko-Ochojskiej (Wykładowca ubiegłorocznej edycji "Śląskich Warsztatów Diagnostycznych"), Przewodniczącej Komitetu Naukowego IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Medyczne i społeczne aspekty traumy", serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 3-4.06.2016 r. w "Domu Lekarza" w Katowicach.

  Będzie to kolejna konferencja z cyklu "W przestrzeni stresu i lęku", którą organizuje Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

  -  zgłoszenie dokonane na formularzu dostępnym na stronie internetowej http://medsrod.sum.edu.pl

   

  -  wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł na następujące konto bankowe:

      Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej

      Bank Pekao  91 1240 4357 1111 0010 5665 7093

      z dopiskiem "Konferencja Trauma (nazwisko uczestnika)"

  Dla uczestników przewidziany jest catering i spotkanie koktajlowe z wykładowcami.

  Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych oraz publikację książkową wydaną przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zawierającą teksty wygłoszonych wykładów.

  Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc na sali konferencyjnej Organizatorzy uprzejmie proszą o możliwie wczesne zgłoszenia uczestnictwa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 27.05.2016 r. Po tym terminie Organizatorzy nie gwarantują miejsc siedzących na sali konferencyjnej oraz publikacji książkowej.

   

  PROGRAM KONFERENCJI: 

  3 czerwca 2016 r. - piątek

  14.00 – 14.30 Uroczyste otwarcie konferencji

  Sesja 1. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska

  14.30 – 15.00 prof. dr hab. n. med. JANUSZ SKALSKI

           (kardiochirurg dziecięcy) Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

           Najdawniejsze przejawy deontologii w medycynie.

  15.00 – 15.30 prof. dr hab. n. med. JADWIGA JOŚKO – OCHOJSKA

            (lekarz, neurofizjolog, specjalistka w dziedzinie stresu). Śląski Uniwersytet Medyczny
                           w Katowicach.

            Dziedziczenie traumy. Epigenetyczny „list” do przyszłych pokoleń.

  15.30 – 16.00 dr MARIE – FRANCE HIRIGOYEN

             (psychiatra, psychoterapeuta, autorka znanych w Polsce książek: „Molestowanie moralne”
              i „Mobbing”, ekspert Parlamentu Europejskiego. Francja

  Rozpoznawanie charakterystycznych cech traumy związanej z mobingiem w miejscu  pracy.         

  16.00 – 16.20 Dyskusja

  16.20 – 16.45 Przerwa na kawę

  Sesja 2. Prowadzenie - prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński

  16.45 – 17.15 mgr JOANNA SELL

               (trener interkulturowy) Intercultural Compass – Hannover, Niemcy

               Członek Zarządu Stowarzyszenia Chopinowskiego w Hanowerze.

               Gdy łzy zamieniają się w nuty. Wpływ przeżyć emigracjnych Fryderyka Chopina
               na jego twórczość.

  17.15 – 17.45 prof. dr hab. n. med. HANNA MISIOŁEK

               (anestezjolog) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                Jak rozmawiać z rodziną zmarłego, potencjalnego dawcy narządów do transplantacji?
                Trauma dla rodziny zmarłego i personelu medycznego.

  17.45 – 18.00 Dyskusja

  18.00 Spotkanie koktajlowe uczestników i wykładowców, rozmowy, podpisywanie książek

   

  4 czerwca 2016 r. - sobota

  10.00 – 10.30 Otwarcie obrad

  Sesja 1. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

  10.30 – 11.00 PhD. SHIRLEY FECTEAU

                         Canada Research Chair in Cognitive Neuroplastic CIRRIS, CRIUSMQ, Medical School, Laval

                         University Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation BIDMC,

                         Harvard Medical School

                         Posttraumatic stress disorder - temat w przygotowaniu

  11.00 – 11.30 PhD MARIE FRANCE MARIN

                         Behavioral Neuroscience Program Instructor, Department of Psychiatry,

                         Harvard Medical School

                         Wpływ stresu i hormonów stresu na pamięć emocjonalną: dynamiczny proces. 

  11.30 – 12.00 prof. dr hab. n. med. WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI

                         (psychiatra wojskowy, specjalista PTSD) Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

                         Trauma a zespół stresu pourazowego.

  12.00 – 12.20 Dyskusja

  12.20 – 13.00 Lunch

  Sesja 2. Prowadzenie – dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk

  13.00 – 13.30 prof. dr hab. n. med. WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI

                         (psychiatra wojskowy, specjalista PTSD) Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

                         Duchowość w praktyce psychologiczno – psychiatrycznej.

  13.30 – 14.00 dr n. med. ALEKSANDRA MISIOŁEK – Hiszpania

             (psycholog, promotorka nowych trendów w psychoterapii i terapii wypalenia zawodowego)

                         Teoria traumy w psychoterapii relacyjnej.

  14.00 – 14.20 Dyskusja

  14.20 – 14.50 Przerwa kawowa

  Sesja 3. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

  14.50 – 15.20 mgr ANDRZEJ OCHOJSKI

                       (polonista)

                       Trauma rajskich ptaków. O Natalii i Konstantym Gałczyńskich.

  15.20 – 15.50 dr n. med. MIROSŁAW TYRPIEŃ

           Praca zbiorowa Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej. Śląski Uniwersytet

           Medyczny w Katowicach.

                         Poglądy studentów medycyny na temat traumy.

  15.50 – 16.20 dr hab. DANUTA KRZYŻYK

           Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny

                           Wszystko przez ten stres?... Stres a zachowania językowe (wybrane problemy).

  16.20 – 16.40  Dyskusja

  16.40                Zakończenie konferencji

 • Anna Mertas 06/04/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Otyły pacjent w laboratorium"  wygłosi Pani Profesor Krystyna Sztefko

  2. Prezentacja oferty Firmy Erba Polska

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 15/03/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe"  wygłosi Pani dr Teresa Iwaniec (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

  2. Prezentacja oferty Firmy Siemens Healthcare

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 10/02/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2016 r. (wyjątkowo w czwartek !) w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Konsolidacja parametrów kontroli jakości jako sposób na ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w laboratorium - prezentacja produktów Firmy RANDOX"  wygłosi Pani mgr Iwona Zielińska (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.) 

  2. Wykład pt. "Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza problemów i zastosowane rozwiązania" wygłosi Pani mgr Monika Broda (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.)

  3. Prezentację pracy specjalizacyjnej pt."Biomarkery sercowe. Nowe wytyczne ESC/PTK 2015"  przedstawi Pan mgr Paweł Wieczorek (kierownik specjalizacji: Pani mgr Bożena Wołek) 

  4. Informacje bieżące PTDL.

  5. Informacje bieżące KIDL.

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas


 • Anna Mertas 19/01/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2016 stanowiły same dobre dni będące czasem szczęśliwej realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

  Tegoroczny cykl zebrań naukowo-szkoleniowych Oddziału PTDL w Katowicach z przyczyn organizacyjnych rozpoczniemy w lutym zebraniem w dniu 18.02.br. (wyjątkowo w czwartek !), którego współorganizatorem będzie Firma RANDOX (szczegółowy plan merytoryczny zebrania zostanie zamieszczony na niniejszej stronie internetowej w przyszłym tygodniu). Tak więc terminy tegorocznych zebrań są następujące:

  18 luty (wyjątkowo w czwartek !), 18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień,

  21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 01/12/2015 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2015 roku w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego
  w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe
  Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Zebranie rozpocznie się o godzinie 15:00. W programie zebrania: Wykład: „Infekcje wirusowe w diagnostyce i leczeniu nowotworów limfoidalnych – obserwacje klinicysty”
  wygłosi Pani dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM, Katowice) Serdecznie zapraszam na ww. zebranie Członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
  Diagnostyki Laboratoryjnej. Przewodnicząca Katowickiego Oddziału PTM dr hab. n. med. Alicja Ekiel

 • Anna Mertas 06/11/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu  20 listopada 2015 r.  w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grazynskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej" wyglosi Pani mgr Hanna Czeszko-Paprocka (Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie)

  2. Prezentacja  oferty Firmy bioMerieux

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie czlonków Katowickiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz czlonków Śląskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a także wszystkich zainteresowanych diagnostyką laboratoryjną mononukleozy zakaźnej.

   

  Przewodnicząca Oddzialu PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 09/10/2015 00:00

  W imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji wydarzenia szkoleniowego pt. „Śląskie Warsztaty Diagnostyczne” pod auspicjami KIDL, zaplanowanego w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 10.30 w Katowicach w „Domu Lekarza” przy ul. Grażyńskiego 49 A. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ale również serdecznie zapraszamy wszystkich diagnostów laboratoryjnych oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Udział w  Warsztatach jest bezpłatny. Tematem wiodącym tegorocznych Warsztatów będą zagadnienia związane z zarządzaniem medycznym laboratorium diagnostycznym. Uczestnicy Warsztatów otrzymają imienny certyfikat z przyznanymi przez KIDL punktami edukacyjnymi.

  Serdecznie zapraszamy !

   

            

  ORGANIZATOR  WARSZTATÓW:
  Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:
  Dr n. med. Anna Mertas
  Dr n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Rejestracja uczestników: http://www.ptdl.katowice.pl/page/2/

Copyright © 2004-2016 PTDL