Aktualności » Katowice » Konferencja w Ustroniu - PLAN

Anna Mertas, prof. SUM 24/08/2012 00:00

       Uprzejmie informuję, że zamknięta została lista uczestników III Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej”.  Konferencja ta odbędzie  się  w dniach 14–15.09.2012 r. w Ustroniu w ORW „MUFLON”  przy ul. Sanatoryjnej 32.  Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z 9 punktami edukacyjnymi przyznanymi przez KIDL.

Ramowy plan Konferencji przedstawia się następująco:

14.09.2012 r. – piątek:

od godz. 13.00  -  zakwaterowanie uczestników Konferencji,

                             wydawanie materialów konferencyjnych

godz. 14.30  -   otwarcie Wystawy Firm 

godz. 15.00  -   otwarcie Konferencji

godz. 15.15 – 17.00   I sesja szkoleniowa

17.00 – 17.30  przerwa kawowa

godz. 17.30 – 19.30   II sesja szkoleniowa

godz. 20.00  -  uroczysta kolacja

15.09.2012 r. – sobota:

godz. 8.00  -  śniadanie

od godz. 8.30  -  cd. Wystawy Firm

godz. 9.00 – 12.15      III  sesja szkoleniowa

godz. 12.15   -  zakończenie obrad Konferencji,

                         rozdanie certyfikatów uczestnikom Konferencji

godz. 13.00  -  obiad

do godz. 14.00  - wykwaterowanie uczestników Konferencji

 

Na program merytoryczny Konferencji złożą się następujące wykłady:

Prezes KRDL Dr Elżbieta Puacz :

                        „Bieżące  działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych”

Prezes ZG PTDL Prof. Bogdan Solnica :

                      „Peptydy natriuretyczne – biochemia kliniczna i miejsce w diagnostyce”

Prof. dr hab. Marek Paradowski :

                       „Rozpuszczalny receptor urokinazowego aktywatora plazminogenu (SuPAR)

                         – próba wykorzystania oznaczeń w ciężkich stanach u pacjentów OIOM

                        (analiza przypadków)”

Prof.dr hab. Krystyna Sztefko :

                        „HbA1c  - problemy analityczne”

Prof. dr hab. Krystyna Sztefko :

                        „Czy diagnosta powinien znać matematykę ?”

Dr hab. Ilona Bednarek :

                        “Nowoczesne techniki biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

                         w diagnostyce laboratoryjnej – genom obiektem badań w diagnostyce

                         i terapii”

Po raz pierwszy jedną z zaplanowanych sesji Konferencji będzie sesja plakatowa. Do dyspozycji autorów prac będą stelaże do prezentacji plakatów o wymiarach: 85 cm (wysokość) / 65 cm (szerokość). Plakat należy umieścić na stelażu w piątek 14.09.br. bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji i pozostawić do czasu zakończenia Konferencji. Omówienie sesji plakatowej nastąpi w sobotę 15.09.br. w ramach III sesji szkoleniowej. Streszczenia prac sesji plakatowej zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

 

Przewodniczaca Oddziału PTDL w Katowicach

Dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2022 PTDL