Aktualności » Katowice » kursy specjalizacyjne

Anna Mertas, prof. SUM 31/01/2013 00:00

Szanowni Państwo,

Kolegium Kształcenia Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza diagnostów laboratoryjnych do uczestnictwa w nastepujących kursach specjalizacyjnych:

PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY
LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA, NA ROK 2013

 1. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy (21 godzin)
  1. 14 – 16 luty
  2. 19 – 21 wrzesień
 2. Badania laboratoryjne w stanach nagłych (28 godzin)
  1. 23 – 26 kwiecień
 3. Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (28 godzin)
  1. 18 – 21 czerwiec
 4. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (35 godzin)
  1. 4, 11, 18, 25 październik
 5. Badania układu odpornościowego (21 godzin)
  1. 15, 22, 29 listopad
 6. Organizacja, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości (28 godzin)
  1. 04 – 07 grudzień 

 

PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY
LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA, NA ROK 2013

1.      Immunologia transfuzjologiczna (50 godzin)

a.      08 – 19 kwiecień

2.      Zasady współczesnej transfuzjologii (50 godzin)

a.      04 – 13 wrzesień

3.      Promocja zdrowia (15 godzin)

a.      20 – 21 wrzesień

 

PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY

MIKROBIOLOGIA  MEDYCZNA, NA ROK 2013

1.      Zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych oraz budowanie
i wprowadzanie systemów jakości pracy (24 godziny)

a.      06 – 08 luty

b.     27 – 29 listopad

2.      Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności (40 godzin)

a.      11 – 15 luty

b.     10 – 14 czerwiec

3.      Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych (24 godziny)

a.      20 – 22 marzec

4.      Metody  biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej (32 godziny)

a.      11 – 14 czerwiec

5.      Serologiczna diagnostyka wybranych zakażeń bakteryjnych, wirusowych
i grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych (40 godzin)

a.      09 – 13 wrzesień

6.      Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego
w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych (24 godziny)

a.       25 – 27 wrzesień

7.      Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi (40 godzin)

a.      09 – 13 grudzień

Copyright © 2004-2022 PTDL