Aktualności » Katowice » Szkolenia z cyklu DIAGKOMPAS

Anna Mertas, prof. SUM 14/07/2014 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2014 r. odbędzie się w Katowicach kolejne szkolenie z cyklu DIAGKOMPAS, organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL (są jeszcze wolne miejsca !)

Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

Program szkolenia:

1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
    i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
4/ Omawianie przykładów praktycznych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl  , gdzie dostępny jest również formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Niezbędnych informacji udziela sekretarz Oddzialu PTDL w Katowicach  Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

Copyright © 2004-2022 PTDL