Aktualności » Katowice » Śląskie Debaty Hematologiczne 29-30.11.br.

Anna Mertas, prof. SUM 24/11/2013 00:00

      Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląskie Debaty Hematologiczne”, dającej możliwość interdyscyplinarnych dyskusji w gronie lekarzy i diagnostów laboratoryjnych, dotyczących diagnostyki i terapii chorób krwi z wykorzystaniem możliwości jakie niesie współczesna hematologia. Inicjatorami dyskusji będą uznani eksperci w dziedzinie hematoonkologii  oraz koagulologii, którzy podejmą tym razem dyskusję na temat możliwości leczenia chorych na nowotwory limfoproliferacyjne, jak również ważnych aspektów diagnostyki i leczenia zaburzeń krzepnięcia krwi. Organizatorami tegorocznej edycji Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, są: dr n.med. Sebastian Grosicki, dr Henryk Potyrcha oraz dr n.med. Teresa Kurzawa. Również podobnie jak w latach ubiegłych Katowicki Oddział PTDL jest jednym z patronów merytorycznych tegorocznych "Śląskich Debat Hematologicznych".

            "Śląskie Debaty Hematologiczne"  odbędą się w dniach 29 – 30 listopada 2013 roku w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza 3.  Szczegółowy program konferencji, informacje dot. warunków uczestnictwa oraz dostęp do systemu rejestracji uczestników znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji: www.hematologia-chorzow.pl

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tegorocznej edycji "Śląskich Debat Hematologicznych" !

Copyright © 2004-2022 PTDL