Aktualności » Katowice » Informacje ważne w 2014 roku

Anna Mertas, prof. SUM 01/10/2014 00:00

Plan zebrań Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku

Zebrania odbywają się w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A

Godzina rozpoczęcia każdego zebrania: 10.30

Termin 

Program zebrania naukowo-szkoleniowego

17.01.2014

Wykład pt.:  „Wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin” wygłosił Pan dr hab. Ryszard Drożdż

Zebranie zorganizowane zostało z udzialem Firmy CORMAY

 

21.02.2014

Wykład pt.:  „Stany nagłe w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego - zastosowanie badań laboratoryjnych” wygłosi Pani dr Monika Buziak-Bereza

Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy MEDLAB PRODUCTS

 

21.03.2014

Wykład pt.: "Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów" wygłosiła Pani prof. Marianna Bąk

Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy ROCHE

 

25.04.2014

Wykład pt.: "Czy HbA1c to dobry parametr wyrównania glikemicznego ?" wygłosił Pan dr Przemysław Witek

Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy HORIBA

 

23.05.2014

Wykład pt.:  „Zakażenia odkleszczowe - borelioza i inne”  wygłosił Pan dr hab. Tomasz Wielkoszyński

Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy A-Bio-Tech

 

12.09.2014

Wykład pt.: "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej" wyglosi Pan dr Sławomir Białek

Wykład pt.: "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej" wygłosi Pan dr Maciej Kupczyk

Prezentacja Firmy NEXTER: "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium"

Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy NEXTER

 

09.10.2014

CZWARTEK !

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddzialu PTDL

"Postępy medycyny laboratoryjnej"

Katowice - Hotel "Angelo"

Informacje na temat w/w Konferencji są dostępne

na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl

 

 

30.10.2014

 CZWARTEK !

Wykład pt.: "Diagnostyka dyslipidemii, lipoproteiny pomiary stężeń cholesterolu... czy

subpopulacje cząsteczek?"  wygłosi Pan prof. Dariusz Sitkiewicz

Zebranie organizowane z udziałem Firmy BIO-MAR

UWAGA! Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej EXPO SILESIA

w Sosnowcu (dla uczestników zebrania bezpłatny wstęp na targi ExpoLAB)

 

21.11.2014

Wykłady pt.:

 1. Nowości w ofercie EUROIMMUN w zakresie diagnostyki schorzeń

neurologicznych:
- biomarkery w chorobie Alzheimera 
- diagnostyka Myastenia gravis
- nowy marker neuroboreliozy - chemokina CXCL 13
2. Hormony kalcytropowe (witamina D, kalcytonina, PTH)
3. Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób
alergicznych.

Zebranie organizowane z udziałem Firmy EUROIMMUN POLSKA

 

Informacje o szczegółowym programie zebrań tak jak do tej pory na bieżąco zamieszczane są na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi 100,00 złotych, w przypadku emerytów 20,00 złotych (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").


Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2014 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2022 PTDL