Aktualności » Katowice » PROGRAM Konferencji 09.10.2014 r. w Katowicach

Anna Mertas, prof. SUM 03/10/2014 00:00

Program IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

Katowickiego Oddziału PTDL  „Postępy medycyny laboratoryjnej”

09.10.2014 (czwartek) – Katowice,  Hotel „Angelo” przy ul. Sokolskiej 24

 

___________________________________________________________________________

Od godz. 8.30  - rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych

9.00 - otwarcie Wystawy Firm

10.00 – 10.10  Otwarcie obrad Konferencji, powitanie Gości

10.10 - 13.15  I sesja szkoleniowa:

     10.10 – 10.55  wykład:

 • Dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
  "Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w intensywnej terapii noworodka"

     10.55 – 11.40  wykład:

 • Dr hab. n. med. Alicja Ekiel
  "Zakażenia - współczesna diagnostyka"
   
     11.40 – 12.00  "Diagnostyka infekcji HPV. Stanowisko ekspertów PTG i KIDL" 
                              Wykład przedstawi dr n.med. Dorota Musiał (Euroimmun Polska)

     12.00 – 12.45  wykład: 

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski
  "Rola badań laboratoryjnych u chorego z nadciśnieniem tętniczym"

     12.45 – 13.05  „Prezentacja oferty Firmy BIOMEDICA”

                               Prezentację przedstawi mgr Bernadeta Piasecka-Kajczuk

     13.05 – 13.15  Dyskusja, podsumowanie I sesji szkoleniowej

13.15 - 14.00  lunch oraz sesja plakatowa

14.00 - 16.00  II sesja szkoleniowa:

     14.00 – 14.45  wykład: 

 • Prof. dr hab. n. med. Michał Zakliczyński
  "Badania laboratoryjne u chorych ze wspomaganiem krążenia"

     14.45 – 15.05  „Standaryzacja w przygotowywaniu i analizie rozmazów hematologicznych

                             oraz archiwizacja wyników”                                                                

                             Wykład przedstawi mgr Marek Domaradzki (P.P.H.U. BOR-POL)

     15.05 – 15.50  wykład:

 • Dr hab. n. med. Bogdan Solnica prof. UJ
  "Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) w diagnostyce kardiologicznych stanów nagłych"

     15.50 – 16.00  Dyskusja, podsumowanie II sesji szkoleniowej

16.00 - 16.30  zakończenie obrad Konferencji, wydawanie certyfikatów uczestnictwa

 

Spis  prac  prezentowanych  w  sesji  plakatowej :

Nr plakatu

Autorzy,  tytuł  pracy


P-1

Natalia Grzegorzak, Barbara Stawiarska-Pięta, Karolina Baczyńska, Tomasz Wielkoszyński, Ewa Birkner: Wpływ liponianu na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów narażonych na fluorek sodu


P-2

Renata Klekotka, Dorota Blat: Porównanie rutynowych testów do oznaczenia kalprotektyny w kale dostępnych w Polsce


P-3

Katarzyna Komosińska-Vassev, Katarzyna Winsz-Szczotka, Kornelia Kuźnik-Trocha, Judyta Giereś, Krystyna Olczyk : Ocena stężenia kwasu hialuronowego we krwi dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów


P-4

Magdalena Kowalska, Wojciech Król: Ocena przeciwzapalnych właściwości floretyny w badaniach in vitro


P-5

Ahmed Manasar, Eugenia Bielińska-Bujniewicz, Beata Boruta, Kinga Myczkowska, Henryka Gwarda: Analiza badań autoprzeciwciał przeciwjądrowych ANA wykonanych w „Śląskich Laboratoriach Analitycznych”


P-6

Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar: Konieczność oznaczania magnezu w zaburzeniach gospodarki elektrolitowej organizmu


P-7

Joanna Pendzich, Wanda Maksymowicz-Mazur, Jerzy Kozielski: Przydatność metod molekularnych w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy

 

P-8

Ewa Maria Koźma, Grzegorz Wisowski, Adam Pudełko, Krystyna Olczyk:Wpływ odmiennych strukturalnie łańcuchów DS na żywotność komórek linii MCF-7


P-9

Beata Sarecka-Hujar, Ilona Kopyta, Aneta Ostróżka-Cieślik: Zasadność oznaczania parametrów gospodarki lipidowej u dzieci


P-10

R.Sporek, A.Sporek-Kunicka, P.Bubula: Przydatność kliniczna oznaczenia HE4, CA125 oraz progesteronu w surowicy pacjenta z rozpoznanym pierwotnym gruczolakorakiem surowiczym otrzewnej – opis przypadku


P-11

Anna Szeremeta, Agnieszka Jura-Półtorak, Ewa Maria Koźma, Danuta Kapołka, Aleksandra Zoń-Giebel, Anna Bednarek, Krystyna Olczyk: Ocena stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w osoczu krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa – badania wstępne


P-12

Monika Warat, Zenon P. Czuba: Udział komórek makrofagowych w apoptozie indukowanej ligandem TRAIL


P-13

Katarzyna Winsz-Szczotka, Kornelia Kuźnik-Trocha, Katarzyna Komosińska-Vassev, Anna Rzepecka, Krystyna Olczyk: Osoczowe stężenie siarczanów chondroityny jako marker destrukcji stawów u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów


 

Autorzy prac prezentowanych w sesji plakatowej proszeni są o umieszczenie plakatu  na wyznaczonym stelażu bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji i pozostawienie plakatu do czasu zakończenia Konferencji oraz obecność przy plakacie od godz. 13.30 do godz. 14.00

Aktualne informacje dot. Konferencji zamieszczane są na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl

Copyright © 2004-2022 PTDL