Aktualności » Katowice » zebranie naukowo-szkoleniowe 12.09.br.

Anna Mertas, prof. SUM 01/09/2014 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 września 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach

przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się

o godzinie 10.30.

Program merytoryczny zebrania stanowią nastepujące wykłady:

1. "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej"- dr Sławomir Białek (Zakład Laboratoryjnej
Diagnostyki Medycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakład Alergologii i Immunologii
Klinicznej SPCSK w Warszawie)


2. "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej"- dr Maciej Kupczyk
(Klinika Chorób Wewnętrznych,
Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)


3. "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium" - Firma NEXTER

Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

Copyright © 2004-2022 PTDL