Aktualności » Katowice » zebranie naukowo-szkoleniowe 20 marca br.

Anna Mertas, prof. SUM 16/03/2015 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

W programie zebrania:

 1. Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Nowe rekomendacje (2014).
 2. Diagnostyka boreliozy – problemy diagnostyczne i monitorowanie aktywności choroby.
 3. Diagnostyka celiakii:
 • Co to jest celiakia? – definicja choroby i epidemiologia
 • Patogeneza celiakii
 • Objawy klasyczne i atypowe. Lekarze jakich specjalności rozpoznają celiakię?
 • Rodzaje celiakii
 • Algorytm rozpoznania celiakii Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
 • Genetyczne podłoże celiakii
 • Choroby związane z celiakią, grupy ryzyka
 • Autoprzeciwciała występujące w celiakii – wartość diagnostyczna
 • Oferta EUROIMMUN do serologicznej i genetycznej diagnostyki celiakii

Wykładowcami będą przedstawiciele Firmy EUROIMMUN: dr n. farm. Patryk Matuszek i mgr Marta Janik.

     - Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

     -  Informacje przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Na w/w zebranie Katowickiego Oddziału PTDL zostali zaproszeni członkowie Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego Przewodniczącą jest Pani dr hab.n.med. Alicja Ekiel.

Bezpośrednio przed zebraniem jeszcze będzie można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku.

Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 

Terminy kolejnych zebrań: 

17 kwiecień, 15 maj, 18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) i 20 listopad 2015 r.

Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2022 PTDL