Aktualności » Katowice » zebranie naukowo-szkoleniowe 15 maja br.

Anna Mertas, prof. SUM 09/05/2015 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

W programie zebrania:

1. Wykład pt. "Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"  wygłosi Pani dr n.med. Renata Winnicka (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi)

2. Prezentację pt."INDIKO, INDIKO PLUS - nowe możliwości w diagnostyce toksykologicznej" przedstawi Pan dr Krzysztof Sobczyk z firmy ARGENTA Sp. z o.o. Sp.K. 

3. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 8.04.br. w Warszawie

4. Sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 17.04.br. w Warszawie - omówienie treści podjętych Uchwał (m.in.: w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych, w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu trwającą powyżej 5-ciu lat)

Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 

Terminy kolejnych zebrań: 

18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2022 PTDL