Aktualności » Katowice » zebranie naukowo-szkoleniowe 09.10. br. w Expo Silesia

Anna Mertas, prof. SUM 07/10/2015 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu  9 października 2015 r.  w sali wykładowej Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

W programie zebrania:

1. Wyklad pt.: "Nowoczesny proces diagnostyczny w rutynowym laboratorium analitycznym - planowanie i realizacja" wyglosi Pani mgr Danuta Kozłowska - członek Zarządu Głównego PTDL (skarbnik ZG PTDL)

2. Prezentację  „Nowości w ofercie Wiener lab” przedstawi Pani  Aleksandra Kos-Czapla – Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu – grupa Wiener lab (Labin Polska Sp. z o.o).

3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

Uczestnicy zebrania będą mieli możliwość bezpłatnego wstępu na odbywające się w Expo Silesia Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB.

Uczestnikom w/w zebrania zagwarantowana została ulgowa (50%) opłata za korzystanie z parkingu przy Expo Silesia  (wjeżdżając na parking należy poinformować obsługę parkingową o swoim przybyciu w celu uczestnictwa w zebraniu PTDL).

 

Serdecznie zapraszam na w/w zebranie oraz do zwiedzania Targów ExpoLAB !

 

Termin kolejnego zebrania: 

 20 listopad 2015 roku.

Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

Copyright © 2004-2022 PTDL