Aktualności » Katowice » plan zebrań w 2016 roku

Anna Mertas, prof. SUM 19/01/2016 00:00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2016 stanowiły same dobre dni będące czasem szczęśliwej realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

Tegoroczny cykl zebrań naukowo-szkoleniowych Oddziału PTDL w Katowicach z przyczyn organizacyjnych rozpoczniemy w lutym zebraniem w dniu 18.02.br. (wyjątkowo w czwartek !), którego współorganizatorem będzie Firma RANDOX (szczegółowy plan merytoryczny zebrania zostanie zamieszczony na niniejszej stronie internetowej w przyszłym tygodniu). Tak więc terminy tegorocznych zebrań są następujące:

18 luty (wyjątkowo w czwartek !), 18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień,

21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2022 PTDL