Aktualności » Katowice » zebranie naukowo-szkoleniowe 18.02.br. - CZWARTEK !

Anna Mertas, prof. SUM 10/02/2016 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2016 r. (wyjątkowo w czwartek !) w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

W programie zebrania:

1. Wykład pt. "Konsolidacja parametrów kontroli jakości jako sposób na ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w laboratorium - prezentacja produktów Firmy RANDOX"  wygłosi Pani mgr Iwona Zielińska (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.) 

2. Wykład pt. "Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza problemów i zastosowane rozwiązania" wygłosi Pani mgr Monika Broda (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.)

3. Prezentację pracy specjalizacyjnej pt."Biomarkery sercowe. Nowe wytyczne ESC/PTK 2015"  przedstawi Pan mgr Paweł Wieczorek (kierownik specjalizacji: Pani mgr Bożena Wołek) 

4. Informacje bieżące PTDL.

5. Informacje bieżące KIDL.

Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 

Terminy kolejnych zebrań:

18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Anna Mertas


Copyright © 2004-2022 PTDL