Aktualności » Katowice » Aktualizacja danych osobowych oraz terminy kolejnych posiedzeń Katowickiego O/PTDL

Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Katowicego Oddziału PTDL prosimy o aktualizację danych osobowych Członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulanych kont na stonie PTDL.
W celu uzyskania informacji na temat sposobu logowania do kont proszę o kontakt z sekretarzem Oddziału.

Istnieje również możliwość aktualizacji danych osobowych przez zebraniem naukowo-szkoleniowym, poprzez umieszczenie na liście obecności swoich nowych danych.

T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2018 roku są następujące:

16 marzec

20 kwiecień

18 maj  

21 wrzesień

19 październik

16 listopad

 

Z poważaniem, 

Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2019 PTDL