Aktualności » Katowice » INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ Z DZIEDZINY LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA ORAZ LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA

Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/03/2018 00:00

Szanowni Państwo,
w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące naboru na specjalizację dla
diagnostów laboratoryjnych.

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć
kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna
diagnostyka medyczna
 oraz laboratoryjna hematologia medyczna.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
(zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne
może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)     posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

2)     złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
– wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);

3)     został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie
kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –
w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018.

Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego,
jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień).
Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym
adresem: 
https://smk.ezdrowie.gov.pl      

Serdecznie zapraszam

Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego  
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Copyright © 2004-2019 PTDL