Aktualności » Katowice » kurs specjalizacyjny „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”.

Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/05/2018 00:00

Szanowni Państwo,
w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach Pani dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje 
dotyczące kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, 
pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej 
i technik badawczych”.

 

Szanowni Diagności Laboratoryjni,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 18 do 28 czerwca Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach, organizuje I część kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”. W poszczególnych dniach szkolenia mogą uczestniczyć, obok specjalizujący się diagnostów laboratoryjnych, także inne osoby, które nie ustają w intensywnych działaniach na rzecz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i pragną zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej, przedstawianymi przez wykładowców o uznanym autorytecie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby uczestniczące w jednym, wybranym przez siebie, dniu szkolenia ponoszoną odpłatność w wysokości 60 zł, zaś obecność będzie premiowana punktami edukacyjnymi „miękkimi”, zaś w przypadku rozwiązania testu z wiedzy obejmującej zakres kursu – punktami edukacyjnymi „twardymi”.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski


Plan kursu specjalizacyjnego nr SD - 8-1 A/18  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych", organizowanego w dniach 18 – 28.06.2018 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej   
Miejsce kursu: Sosnowiec, ul. Jedności 8 (godzina 9.00) 

 

18.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk   
8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu cukrzycy i jej powikłań, testy obciążeniowe, białka glikowane. Metody oznaczania hemoglobiny glikowanej. Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu zaburzeń metabolizmu kostnego, osteoporozy. 

19.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz
8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu chorób alergicznych, autoimmunizacyjnych i niedoborów odporności.

20.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Ryszard Drożdż                      
7 godzin (7 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu. monitorowaniu zaburzeń gospodarki białkowej, w tym: Diagnostyka zaburzeń białkowych - metody elektroforetyczne. Diagnostyka zaburzeń białkowych - ilościowe metody oznaczania białek. Diagnostyka zaburzeń białkowych - jednostki chorobowe związane ze spektakularnymi zmianami w składzie białek surowicy. Laboratoryjna diagnostyka białkomoczu. Diagnostyka zmian białkowych płynu mózgowo rdzeniowego. Płyny przesiękowe i wysiękowe. Gammapatie monoklonalne, diagnostyka, stratyfikacja, monitorowanie leczenia.

21.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko          
7 godzin (7 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń żołądka, jelit, wątroby i trzustki.

22.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Krystyna Sztefko
8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.

25.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, zaburzeń endokrynologicznych (podwzgórze i przysadka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, przewód pokarmowy).  Rola badań POCT.

26.06.2018 r.    Dr n. med. Renata Klekotka
6 godzin (6 punktów edukacyjnych) Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii. Badania przesiewowe noworodków, diagnostyka wrodzonych wad metabolicznych.

27.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Ilona Bednarek
6 godzin (6 punktów edukacyjnych) Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej - strategia prowadzenia analiz molekularnych w wybranych jednostkach chorobowych.

28.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Anna Mertas
5 godzin (5 punktów edukacyjnych)  Laboratoryjna diagnostyka mikrobiologiczna. Problem zakażeń wewnątrzszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna chorób przenoszonych drogą płciową.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani mgr inż. Dominika Sobocińska tel. 32 3641143 (Kolegium Kształcenia Podyplomowego).

 

Serdecznie zapraszam
dr hab. n. med.  Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
SUM w Katowicach

 

 

Copyright © 2004-2018 PTDL