Aktualności » Katowice » zebranie styczniowe 2019 r

Jolanta Mrochem-Kwarciak 29/12/2018 00:00

Uprzejmie informuję, że w dn. 18.01.2019 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

Program zebrania zostanie podany w najbliższym czasie. 

Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2019 roku są następujące:

8 luty

15 marzec

12 kwiecień

17 maj  

18 październik

15 listopad

6 grudzień

 

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2019 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2019 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2019 PTDL